Ny versjon av Vortex (versjon 1.8)

Redesignet administrasjonsgrensesnitt, deling av dokumenter med brukere fra hele universitet- og høyskolesektoren, integrert redigering av visuell profil, enkel webredigering av HTML- og tekstdokumenter m.m.

Innholdsfortegnelse

Viktigste endringer

Nytt administrasjonsgrensesnitt

Utgangspunktet for re-designet, var å forsøke og forenkle brukerens "mentale-modell" av systemet. Ved å plassere det som tidligere var egne modi (redigering, visning, administrasjon, osv.) i egne arkfaner reduseres antall modi til to (enten så administrerer du et dokument, eller så gjør du det ikke). Arkfanene gjør det også enklere å bevege seg mellom de ulike "fremvisningene" av et dokument.

Her ser du et eksempel på hvordan administrasjon av en semesterside for et emne ser ut i den nye og gamle versjonen av Vortex (for større versjon, klikk på bildet):

Nytt grensesnitt

Skjermbilde

Gammelt grensesnitt

Skjermbilde

Re-designet gjenstand for to runder med brukertester

For å forsikre oss om at re-designet ikke førte til at Vortex ble vanskeligere å bruke (da spesielt for våre eksisterende brukere), gjennomførte vi to runder med brukertester av grensesnittet. I etterkant av begge testene gjorde vi både små og relativt store endringer av grensesnittet basert på testresultatene. I en ideell verden skulle vi gjerne ha gjennomført enda en runde med tester, men vi føler oss relativt sikre på at designet vi endte opp med, ikke vil gjøre det vanskeligere for våre tidligere brukere, samt at det representerer en klar forbedring for de som ikke har brukt Vortex tidligere. Grensesnittet vil uansett være gjenstand for kontinuerlige småjusteringer (og antagelig også ytterligere tester) i løpet av året.

Del dokumenter med brukere utenfor UiO

Pr. 16. april 2005 kan du gi lese- og skrivetilgang til brukere fra Høyskolen i Oslo, Høyskolen i Finnmark, Høyskolen i Agder, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Andre høyskoler og universiteter er under oppkobling eller planlegger oppkobling:

Institusjon Tilkoblet Moria (Feides autentiseringtjeneste)
Universitetet i Oslo Ja
Høyskolen i Finnmark Ja
Høyskolen i Agder Ja
Høyskolen i Oslo Ja
Universitetet i Bergen Ja
NTNU Under oppkobling
Universitetet i Tromsø Planlagt
Universitetet i Stavanger Planlagt
Høyskolen i Telemark Planlagt

Hvordan legge til en bruker som ikke er fra UiO?

Under redigering av rettigheter bruker du brukernavn@institusjon (f.eks. olan@hio.no) istedenfor bare brukernavn:

For å gi tilgang til UiO-brukere kan det gjøres på gamle måten (med bare brukernavn).

Eksterne brukere må følge IT-reglementet

Vi gjør oppmerksom på at også innhold produsert av eksterne brukere på UiOs web, må overholde de krav til innhold som stilles i IT-reglementet.

Redigering av visuell profil for hvert dokument

Du kan nå legge på visuell profil på HTML og XML-dokumenter ved å sette "Legg på profil" til "Ja" under arkfanen "Om dokumentet". Dette skal i utgangspunktet være tilstrekkelig for å få lagt på en korrekt visuell-profil på dokumentet.

Alle dokumenter har nemlig en forhåndsdefinert visuell-profil basert på hvor dokumentet ligger, slik at du i de fleste tilfellene ikke trenger å redigere noe som helst for for å få lagt på riktig visuell-profil.  Når du setter "Legg på profil" til "Ja" dukker det opp en ny arkfane som heter "Visuell profil". På den arkfanen vil du kunne se de forhåndsdefinerte innstillingene for den visuelle profilen for dokumentet du administrerer. Hvis instillingene ikke passer, kan du velge å bruke egendefinerte verdier for enhet, tema og redaksjon (se bildet under).

De andre verdiene (verifisert dato, forfatters navn, e-post og webadresse) vil aldri være forhåndsdefinerte. HTML-dokumenter som har profil fra tidligere ved at det ligger metaelementer direkte i dokumentet vil forsatt fungerere, men disse metaelementene vil ikke kunne redigeres i grensesnittet. 

Gjenstående arbeid på profil-redigering

Dette er kun en 1. versjon av profilredigeringen i Vortex. Det gjenstår en del, deriblant så skal temaene og enhetene hentes fra den samme databasen som blir brukt ved malredigering. Valgmulighetene for tema og enhet vil da bli presentert med fullt navn istedenfor forkortelser, være tilgjengelig på bokmål, engelsk og nynorsk og være oppdatert m.h.t. endringer gjort i profil-malene. Andre ting som gjenstår er redigering av meta-elementene "keywords" og "description", samt å begrense innhold i "verifisert dato" til kun lovlige datoer.

Webredigering av alle HTML- og tekstdokumenter

Alle HTML og tekstdokumenter vil automatisk få tilgjengelig arkfanen "Rediger som tekst" som gir deg mulighet til å redigere innholdet i dokumentet direkte i nettleseren.

Vi vil snart tilby redigering av HTML-dokumenter i nettleseren uten at du trenger å kunne HTML-koder (på samme måte som i Dreamweaver, HoTMetaL og NVU). Redigeringen vil være basert på KUPU (som er åpen kildekode) men vil bli tilpasset og skreddersydd UiOs behov.

Opprett HTML- og tekstdokumenter fra "Nytt dokument"

Blanke HTML og tekstdokumenter kan opprettes fra "Nytt dokument"-dialogen som finnes på alle mapper du rett til å skrive til.

Tabeller i generelt dokument

En enkel tabell kan settes inn og redigeres på samme måte som de andre elementene (bilde, fritekst og overskrift) i den generelle dokumenttypen.

Rediger og publiser HTML-dokumenter med UiOs nye HTML-editor NVU.

HoTMetaL har blitt erstattet med NVU. NVU er en gratis HTML-editor som støtter redigering og publisering direkte til Vortex (over WebDAV). For å kunne redigere og publisere et dokument som ligger på web i NVU, er du nødt til å bruke WebDAV-adressen under "Om dokumentet" isteden for den vanlige webadressen.

Hvis ikke NVU er tilgjengelig på din maskin, ta kontakt med din lokale it-ansvarlige. USIT tilbyr puljekurs i NVU og det finnes også en brukerveiledning. Dokumentet du leser nå er skrevet med NVU :)

Mulig å validere dokumenter med W3Cs validatortjenester (HTML, CSS, RSS osv.)

I tidligere versjoner av Vortex hadde vi et problem som gjorde at det problematisk og validere HTML-dokumenter med W3Cs HTML-validator. Dette problemet er nå løst.

Redigering av språk, innholdstype og tegnkoding

Dette er nye egenskaper på et dokument som kan redigeres fra arkfanen "Om dokumentet". Hvilket språk ett dokument er satt til, har konsekvenser for språket som blir brukt i den visuelle profilen for dokumentet.

Nye dokumenttyper for sakskart og protkoll

Ble i sin tid utviklet spesielt for møter i universitetsstyret. Dokumenttypene er nå tilpasset slik at de kan brukes på et hvilket som helst type møte. Men for veldig enkle møtereferater, vil nok den generelle dokumenttypen være å foretrekke.

Endringer spesielt for studieinformasjon

Abonnér på beskjeder fra emner og programmer

Alle beskjeder publisert på semestersider for emner og program-hjemmesider er nå tilgjengelig i RSS-format. Dette gjør det mulig for brukeren å abonnére på beskjeder fra emnene eller programmene de ønsker. For å få til dette trenger du et program som har støtte for RSS. Det enkleste vil være å bruke e-postleseren Thunderbird som er den nye standard e-postleseren på UiO. Ved å bruke Thunderbird vil du kunne få beskjedene fra fagene du tar på samme måte som du får e-post.

Nettleseren Firefox har også innebygd støtte for å lese RSS, det vil også neste versjon av Safari (på MacOSX) ha. Viss ingen av disse programmene er tilgjengelig for deg eller for studentene på din enhet, ta kontakt med lokal it-ansvarlig og hør om de kan hjelpe dere. Har du administrator-rettigheter til maskinen din kan du laste ned og installere Firefox eller Thunderbird selv.

Forelesere på semestersider

Det er nå mulig å legge inn en eller flere forelesere rett under overskriften på hver semesterside.

Fritekstmuligheter i merknadsfeltet til kontaktinformasjon.xml

Dette var et ytret behov fra HF og MatNat. Superbrukere må selv slette det gamle kontaktinformasjonsdokumentet, og opprette et nytt gjennom "Nytt dokument".

Adresse.xml er webredigerbar

Adresse-filene for emner som er tilgjengelig på Vortex (og som studinfo-drift tidligere manuelt kopierte over fra element) er nå webredigerbare.

Refaktorert HTML

De fleste studieinformasjons-dokumentene har nå fått ryddigere og bedre markup som vil gi bedre treff og rangerering på søkemotorer. Ordentlige overskrifter <h1> <h2> osv, og all studieinformasjon skal validere i henhold til HTML 4.01 spesifikasjonen. 

Bruk av korrekt visuell profil

Alle de webredigerbare dokumentene bruker nå UHTML for å legge på korrekt visuell-profil i motsetning til den tidligere hardkodede profilen. I tillegg kan profil-dataene til et dokument redigeres fra administrasjonsgrensesnittet til dokumentet. Siden studieinformasjonen bruker den nye profilhåndteringen i Vortex er det f.eks. mulig å konfigurere opp egne redaksjoner for alle dokumenter under www.uio.no/studier/emner/jus slik at alle dokumentene i dette filhierarkiet får Jus sin kontaktinformasjon i profilen.

 

Publisert 31. jan. 2006 10:44 - Sist endret 10. aug. 2016 10:49