Ny versjon av Vortex (versjon 1.9)

Rik redigering av nettsider, bedre kopier og flytt og mulighet for å stille visuell profil på mapper.

Brukermessige endringer

WYSIWYG redigering av HTML-dokumenter direkte i nettleseren

Med Kupu kan du redigere HTML-dokumenter direkte i nettleseren din. Grensesnittet for redigering ligner på hvordan du redigerer et dokument i Word eller Dreamweaver (WYSIWYG). Kupu fungerer i alle Mozilla-baserte browsere (Firefox, Mozilla, Camino m.fl.) på alle platformer og i Internet Explorer på Windows. For å opprette et HTML-dokument som kan redigeres med Kupu, kan du bruke "tom.html" tilgjengelig fra "Nytt dokument" under administrasjon av mapper.

Dynamisk tilpassing av nettleservinduet under forhåndsvisning av dokumenter

Kun i Mozilla-baserte browsere og i Internet Explorer (på Windows).

"Kopier" og "Flytt" bedre integrert i administrasjonsgrensesnittet

Oppførselen til kopier og flytt er basert på hvordan kopering og flytting fungerer i filutforskeren i Windows og MacOSX. Tidligere ble det åpnet et eget nettleservindu under kopiering og flytting. Det gjør vi ikke lenger. Resultatet av det er at du nå har all funksjonalitet i administrasjonsgrensesnittet tilgjengelig under en kopiering eller flytte-operasjon. Det kan f.eks. være nyttig i tilfeller der du midt i kopieringsprossessen oppdager at du må endre navn på et dokument for å unngå navnekonflikt. Det er planer for bedre håndtering av navnekonflikter ved kopiering og flytting, men det er ikke implementert enda.

Funksjonen "ta en kopi" er fjernet fra mappelistingen. For å ta en kopi av et dokument til samme mappe som du står i, kan du bruke "Kopier" på vanlig måte.

Redigering av visuell-profil data på mapper 

Det gir deg mulighet til å sette en utgangsprofil for dokumentene i en mappestruktur. Tilgjengelig fra arkfanen "Om mappen".

Endringer av teknisk art

Støtte for rendering av portlets

Integrasjon av Lucene

Fullstending oversikt over endringer

Feilrettinger

 • [VTK-131] - Problem med caching på fillisting
 • [VTK-170] - 500 feil med ø i URL fram og tilbake til FEIDE
 • [VTK-172] - Info om dav-montering vi MacOS X mangler på https://vortex-dev-dav.uio.no/prosjekter/faq/
 • [VTK-178] - Flytting av fil feiler når man ikke har skriverettighet på fila
 • [VTK-179] - Preview-visning av index-eng.xml og index-eng.html i mappelisting
 • [VTK-186] - xmlEditErrorView feilaktig wrappa
 • [VTK-191] - Vise text/rft som application/rtf på vis flapp
 • [VTK-195] - Inkonsistens mellom repository og index ved kjøring av test-script
 • [VTK-197] - Mangler "Last-Modified" header når du aksesserer en mappe
 • [VTK-200] - Feilaktig URL-dekoding på alle requester
 • [VTK-206] - Problemer med ressurser som har parantes i filnavn
 • [VTK-210] - Tom description meta-tag blir satt inn i dokumentet ved lagring
 • [VTK-216] - Kupu fjerner <hr> og <hr/> fra dokumenter under redigering
 • [VTK-217] - Mapper med norske tegn i navnet gir 404
 • [VTK-218] - Problemer innlogging portal

Samt en veldig irriterende bug i Gecko 1.8 (Firefox 1.5, Camino 1.0 osv.) som førte til at arkfanene i administrasjonsgrensesnittet hoppet opp og ned.

Og enkelte forbedringer i CSS slik at administrasjonsgrensesnittet og normal mappelisting også vil fungere i Internet Explorer på Mac.

Ny funksjonalitet

 • [VTK-79] - Kopiering og flytting av dokumenter i admin
 • [VTK-161] - Støtte for rendering av portlets
 • [VTK-188] - Kupu for HTML redigering
 • [VTK-202] - Lage et interface for å håndtere indekser ved runtime.
 • [VTK-203] - Implementere DMS indeks og spørringer mot denne (for testing).
 • [VTK-204] - Implementere generell re-indeksering, og mulighet for å kjøre dette ved runtime

Forbedringer

 • [VTK-24] - 'namespace'-prefiksing av CSS
 • [VTK-156] - Fikse håndtering av tegnkoding i PlainTextEditController
 • [VTK-164] - Dynamisk resizing av iframe for preview
 • [VTK-180] - GUI for å sette visuell profil på mapper

Endringer i tidligere versjoner

En oversikt over endringer i versjon 1.8 fra mai 2005.

Publisert 31. jan. 2006 10:39 - Sist endret 22. juni 2010 19:12