Ny versjon av Vortex (versjon 2.5.1)

Nye skreddersydde dokumentmaler for bl.a. person og prosjekt tilpasset UiO, støtte for publisering og avpublisering inkl. tidsstyrt publisering, fletting av innhold fra flere mapper, henting av publikasjoner fra Frida for vitenskaplige ansatte, automatiske personoversikter m/bilde, telefon, e-post m.m., nytt personsøk og emnesøk og forbedret fritekstsøk.

Forsiden til Det juridiske fakultet

Om denne versjonen

Fokus for denne versjonen har vært å levere de nødvendige bestanddelene for å kunne bygge det nye nettstedet til Det juridiske fakultet, pilotfakultetet i Ny UiO-web prosjektet. En del av bestanddelene (deriblant dokumentmalene) vil først bli tilgjengelig for den enkelte enhet gjennom utrullingsprosessen i Ny UiO-web prosjektet. Årsaken til dette er at flere av bestanddelene vil gå gjennom større justeringer som en del av det videre arbeidet med prosjektet.

Hva er nytt i denne versjonen?

Støtte for publisering og avpublisering inkl. tidsbasert publisering

For alle de nye dokumentmalene er det innført et felles konsept for publisering. Når du oppretter et dokument er dokumentet i utgangspunktet i "upublisert". For at det skal bli synlig utad på nettstedet må dokumentet publiseres. Noe som gjøres enkelt ved å trykke på funksjonen "publiser".

Det er også mulig å la et dokument bli publisert på en dato frem i tid. Dokumentet kan også avpubliseres på en gitt dato i fremtiden. Dette er innstillinger du kan redigere på arkfanen "Publisering" på hvert dokument.

Vær oppmerksom på at funksjonalitet for publisering kun gjelder de nye dokumentmalene for person, prosjekt, artikkel, arrangement og forside.  

Mulig å flette innhold fra flere mapper i samme oversikt

En artikkelliste-mappe kan nå vise frem artikler fra mapper som ikke nødvendigvis ligger i samme fil og mappestruktur. Den samme muligheten er også tilgjengelig for de andre mappetypene (arrangementsliste, personliste og prosjektliste).

Dokumentmal for personpresentasjon

En dokumentmal skreddersydd for presentasjon UiOs vitenskapelig- og administativt ansatte med enkel redigering (WYSIWYG). Malen henter automatisk personopplysninger som er registert i UiOs lønns- og personalsystem. Men gir samtidig mulighet for å legge inn disse dataene for personer som ikke skal ligge i personalsystemet (tilknyttede forskere f.eks.).

Vitenskapelig ansatte kan automatisk få vist frem sine 100 siste arbeider registrert i Frida på sin egen personside. Det er også mulighet til å skrive en manuell liste med utvalgte publikasjoner for de som ønsker det. Forskningsprosjekter som personen deltar i blir også automatisk lenket opp. Arbeidet med å spesifisere innholdet som en personpresentasjon skal inneholde, ble gjort i tett samarbeid med representanter fra webredaksjonen på UiO.

Dokumentmal for prosjektpresentasjon

En egen mal tilpasset presentasjon av små og store forskningsprosjekter. Malen har støtte for enkelt å vise frem aktuelt stoff, oppretting av prosjektblogg, kommende arrangementer, utvalgte publikasjoner med mer. Innholdselementene og funksjonalitet i prosjektmalen er utarbeidet i tett samarbeid med representanter fra webredaksjonen på UiO.

Automatisk henting av publikasjoner fra Frida

Alt du trenger å gjøre er å sette "Hent publikasjoner fra Frida" til "Ja" i din personpresentasjon. Du vil da få vist frem opptil 100 av dine nyeste arbeider som er registrert i Frida.

Arbeidene blir sortert i kategoriene "Vitenskapelige artikler og bokkapitler", "Bøker" og "Andre arbeider". Hver publikasjon blir fremvist i henhold til APA-stilen for referanselister.

Automatiske oppdaterte ansattelister (med bilde, navn, tittel, telefon, e-post m.m.)

Det er laget en egen type mappe som lister opp alle publiserte personpresentasjoner med navn, tittel, telefon, e-post og emneord for hver person. Øverst på hver liste er det mulig å finne personer basert på utfylte emneord.

Fleksibel og robust forsidestyring

Det er utviklet egne dokumentmaler for å forenkle oppdatering av fakultet- og instituttforsider samt hovedkategorisider ("Forskning og fakta", "Studier", "Livet rundt studiene").

Artikkelmal m/eget felt for relatert informasjon

Artikkelmalen er utvidet med et eget felt for relatert informasjon. I det nye designet til UiO er dette feltet presentert som en høyrekolonne på nettsiden.

Personsøk som fletter data fra UiOs lønns- og personalsystem og publiserte personpresentasjoner

På forsiden av Det juridiske fakultet og på forsidene til sentre og institutter ved fakultetet er det mulig å søke både i personer fra UiOs lønns- og personalsystem og i publiserte personpresentasjoner. Du kan bare begynne å skrive navnet på en person, og du vil med en gang få forslag til aktuelle personer, presentert med bilde, navn og tittel (der det er tilgjengelig).

Mulighet for å søke i enhetens emner på uio.no på enhetens egne nettside

For enhetens emner er det nå laget støtte for å søke i aktuelle emner på uio.no på enhetens egne nettsider. Du kan bare begynne å skrive inn emnekode eller en del av navnet på emnet og du vil få forslag til aktuelle emner som enheten tilbyr.

Fritekstsøk med eksakt antall treff og sideblaing

Fritekstsøk gir deg nå eksakt antallet treff (selv om du er innlogget og søker i adgangsbegrensede dokumenter). I tillegg kan du nå bla direkte til resultatsider lengre ut en neste side.

Ferdigstilt rammeverk for dokumentmaler

Rammeverket for dokumentmaler er utvidet i forhold til å håndtere mer komplekse dokumentstrukturer. Grensesnittet er også gjennomgått og kvalitetssikret slik at første versjon av rammeverket nå anses som ferdigstilt.

Mange nye og forbedrede sidekomponenter

Det er utviklet en helt ny komponent som fungerer som kombinert brødsmulesti og venstremeny. Menyen er et fast navigasjonselement på det nye nettstedet til Det juridiske fakultetet.

RSS-komponenten er også kraftig forbedret med klikkbare bilder, mulighet for å styre rekkefølge på elementer, nummerering av hvert element i strømmen og mulighet for å legge inn melding hvis strømmen det abonneres på er tom.

Detaljert oversikt over endringer

Publisering

 • [VTK-1552] - Schedulering - Opprette rammeverk for å kjøre periodiske jobber
 • [VTK-1553] - Tidsbasert publisering - Opprette periodisk jobb som publiserer/avpubliserer dokumenter med publisert/avpublisert dato frem i tid
 • [VTK-1462] - Publiseringsstatus - Utvide ressurstyper med nødvendige properties
 • [VTK-1463] - Publiseringsstatus - Evaluere properties
 • [VTK-1464] - Publiseringsstatus - Utvide søk til kun å hente publiserte ressurser

Komponenter

 • [VTK-1467] - Utvidelse av resource:breadcrumb med parametere for å fjerne prefiks og stoppe på et gitt nivå
 • [VTK-1468] - Utvidelse av resource:subfolder.menu komponent for å lage bunnmeny
 • [VTK-1469] - Utvidelse av RSS-komponent - nummerering av hvert item
 • [VTK-1529] - Utvide breadcrumb-menu med max-number-of-siblings
 • [VTK-1531] - Tags-komponent: mulighet for å begrense utvalg til gitt(e) dokumenttype(r)
 • [VTK-1524] - Utvidelse av feed-komponenten (rekkefølge på elementer, klikkbare bilder, tekst på tom feed)
 • [VTK-1475] - Komponent for prosjekter relatert til person
 • [VTK-1476] - Komponent for personer relatert til prosjekt
 • [VTK-1481] - Komponent for arkfanemeny (utvidelse av include:uri-menu)
 • [VTK-1482] - Komponent for navigasjonsmuligheter til fakultetsnivå (utvide resource-subfolder med parameter for uri)
 • [VTK-1526] - Utvide resource:breadcrumb med parameter display-from-level
 • [VTK-1501] - Dekoreringskomponent for "Del på..."
 • [VTK-1503] - Brødsmulemeny

Dokumentmaler

 • [VTK-1470] - Visning for persondokument
 • [VTK-1471] - Visning for prosjektdokument
 • [VTK-1472] - Visning for nytt artikkeldokument
 • [VTK-1473] - Visning for nytt arrangementdokument
 • [VTK-1496] - Visning for forsidedokument

Rammeverk dokumentmaler (redigering og visning)

 • [VTK-1479] - Rammeverk for dokumenttyper: ferdigstilling av redigering
 • [VTK-1498] - Dekorering - Parse/resolve komponenter fra "hvor som helst" i de nye dokumenttypene.
 • [VTK-1506] - Hekte opp poll-tjenesten (ajax) som hindrer sesjonstimeout i redigering for nye dokumentmaler
 • [VTK-1443] - Dokumenttyper - Kalle eksternt definerte tjenester ved property evaluering

Emne- og fritekstsøk

 • [VTK-1494] - Ordentlig paging og visning av totalt antall autentiserte treff i fritekstsøk
 • [VTK-1538] - Søk - Fulltekstsøk må ta høyde for aggregering
 • [VTK-1578] - Host-spesifikk konfig for å fjerne siste del av tittel på fritekstsøk (tilsvarende som for tags-tjenesten)
 • [VTK-1490] - Oppskoping for fritekstsøk ihht. teknisk løsningsbeskrivelse for Jus2
 • [VTK-1491] - Emnesøk ihht. teknisk løsningsbeskrivelse for Jus2

Tagstjeneste

 • [VTK-1536] - Tags - Tagstjenesten må kunne håndtere ressurstype
 • [VTK-1540] - Blaing på tags tjenesten
 • [VTK-1548] - Tags - Tagstjenesten bør bruke eksisterende listing av ressurser så langt det er mulig

Aggregering/fletting

 • [VTK-1508] - Aggregering - Løsning for aggregering på samme host
 • [VTK-1516] - Aggregering - Tags, ta høyde for aggregering

Wysiwyg-redigering (FCK)

 • [VTK-1557] - Endre standard for tabell for økt tilgjengelighet i FCK
 • [VTK-1433] - Fjerne "Paste from Word" fra FCK
 • [VTK-1500] - Oppgradere til FCK til versjon 2.6.5
 • [VTK-1504] - Enable høyreklikkmeny i FCK for stavekontroll i Firefox

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-1488] - XML-edit kræsjer når XML-dokumentet ligger på rot
 • [VTK-1474] - Mindre endring i teksten "Systemet er for tiden låst for redigering" og engelsk oversettelse
 • [VTK-1584] - Ikke vise RSS-ikon i addressefeltet når det er satt 0 i antall ressurser som skal listes
 • [VTK-1454] - Æøå blir garbla i autocomplete forslagene til grupper
 • [VTK-1425] - Tom tag-sky og tagsutlisting gir valideringsfeil
 • [VTK-1510] - Bedre håndtering av store og småbokstaver på brukernavn ved redigering av brukerrettigheter
 • [VTK-1561] - Fjerne referanse til comment-feed i head fra artikler og arrangementer som ikke er åpne for kommentarer
 • [VTK-1422] - Ical filer som støttes av Outlook 2003
 • [VTK-1457] - Innholdsfortegnelse av h2 og h3 i de nyeste nettleserene basert på webkit (Safari og Chrome)
 • [VTK-1514] - Fjerne "?" i navn ved opprettelse av dokument og mappe

 

Publisert 8. des. 2009 13:22 - Sist endret 19. nov. 2015 10:54