Ny versjon av Vortex (versjon 2.6.10)

Raskere systemindeks, forbedret lenkesjekk og mange mindre feilrettinger og forbedringer.

Hva er nytt i denne versjonen?

Forbedret ytelse på systemindeksen

Programvaren som benyttes til systemindeksen i Vortex er oppgradert fra versjon 2.4. til 3.0.2. Det vil vil gi noe raskere visning av alle sider, men vil kanskje merkes spesielt på sider som lister mange elementer. Deriblant på lister over personer og studieprogrammer

Forbedret og feilrettet lenkesjekk

Den automatiske lenkesjekken i forhåndsvisning skal nå fungere på alle nettsider, ikke bare på sider som bruker nye sidemaler. En rekke feil i lenkesjekken er også fikset. Lenker som ikke fungerer blir markert med rødt og teksten "brutt" ved forhåndsvisning av dokumentet.

Lenker markert med brunt og med teksten "svarer tregt" eller "mulig feil" bør du også sjekke om peker til nettsider som ikke fungerer. 

Andre feilrettinger og forbedringer

 • Knapper for å lagre og avbryte også øverst i redigering
 • Mulig å skru av visning av kortnavn i enhetspresentasjoner
 • Mulig å skru av og på høyrekolonne i forsidemal

Detaljert oversikt over endringer

Lenkesjekk

 • [VTK-1907] - Gyldige absolutte lenker til mapper på samme host gir 404 i lenkesjekktjenesten
 • [VTK-1868] - Tilpasse lenkesjekktjeneste til ulike ressurstyper

Person, prosjekt og org. enhet

 • [VTK-1908] - Lenking til generert personside fra admin fungerer ikke
 • [VTK-1954] - Personer relatert til forskningsgruppe listes ikke i riktig rekkefølge
 • [VTK-1905] - Genererte personsider fungerer ikke på hoster som ikke er rullet ut i Ny UiO-web
 • [VTK-1911] - Engelske presentasjonen av enkelte ansatte kommer opp hvis man søker på den norske siden
 • [VTK-1922] - Overskrift "Kontakt" mangler i organisatorisk enhet når det ikke er postadresse
 • [VTK-1931] - Personer relatert til prosjekt listes ikke i riktig rekkefølge
 • [VTK-1946] - Enhetsside lenker til engelsk isteden for norsk personside
 • [VTK-1891] - Switch for å skru av visning av kortnavn i redigering av enhetspresentasjon
 • [VTK-1904] - Ny URL i søk for kontaktinfo for endring av personopplysninger.

Arrangementer

 • [VTK-1944] - Arrangør wrapper i arrangement tar med publisert dato og sosiale komponenter

Bilder

 • [VTK-1909] - Bildekilder i mappelisting gir mixed-mode grunnet absolutte adresser på http
 • [VTK-1915] - Bildetekst for ingressbilder med full bilde-url i arrangement vises ikke

Redigering

 • [VTK-1890] - Lagre- og avbryt knapper på toppen i redigeringseditor
 • [VTK-1897] - Switch for å skru av / på høyrekolonne i forsider
 • [VTK-1919] - Apostrof i filbane knekker artikkelredigering
 • [VTK-1896] - Undersøke tap av endringer ved lagring

Administrasjon av dokumenter 

 • [VTK-1648] - Feil oppstår ved kopiering av mappe som er slettet
 • [VTK-1939] - Får 500-feil i forhåndsvisning av dokument (men ikke på visning)
 • [VTK-1883] - Ikke synlig om ressursen arver eller har egne rettigheter hvis du ikke kan stille på rettighetene
 • [VTK-1914] - Publiser / avpubliser gir ugyldig dato når klokkeslett ikke er fylt ut

Komponenter

 • [VTK-1864] - Tillate path-parameter i alle komponenter som tar en uri-paramenter
 • [VTK-1912] - Justeringer av tjeneste og komponent for minestudier
 • [VTK-1913] - Subfolder-menu som kommaseparert liste med ny parameter

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-1758] - Oppgradere Lucene fra versjon 2.4.1 til 3
 • [VTK-1746] - Safe-guards i rekursiv resolving av grupper i LDAP
 • [VTK-1902] - NPE på "Document too large" når forsøker å redigere / se på kildekode
 • [VTK-1921] - Tilbakelenke blir feil på vanlig fil
 • [VTK-1935] - MethodInvokingRepositoryEventTrigger fungerer bare én gang dersom target endrer hash-kode
 • [VTK-1938] - include-jquery.js fungerer ikke i Chrome / Safari
 • [VTK-1948] - Feil i linkConstructor()
 • [VTK-1950] - Feed hentes ikke fra adgangsbegrensede mapper (include:feed)
 • [VTK-1951] - Acl ikke oppdatert når arv skrus på ifht changelog kall
 • [VTK-1952] - Feil i ChangeLogType1
 • [VTK-1920] - Oppskoping av fritekstsøk på www.uio.no skal går til tjenesten /?vrtx=searchuio (ikke /vrtx=search)
 • [VTK-1924] - Funksjon som returnerer request-context i template-språk
 • [VTK-1953] - Ny changelog type tilsvarende changeLogType1, men med events for alle acl endringer

 

Publisert 28. okt. 2010 20:03 - Sist endret 28. okt. 2010 20:04