Ny versjon av Vortex (versjon 3.1)

Rik redigering på iPhone og iPad, engelske stillingstitler og enhetsnavn, og forbedret innlogging.

Hva er nytt i denne versjonen?

Rik redigering av nettsider på iPhone og iPad

CKeditor er oppgradert til siste versjon som har støtte for fullverdig redigering på iPhone og iPad.

Du er nødt til å oppgradere til versjon 5 av iOS for at rik redigering skal fungere.

Stillingstitler og enhetsnavn på engelsk

Person- og enhetspresentasjoner bruker nå engelske stillingstitler og enhetsnavn fra SAPUiO der det er tilgjengelig.

Stikkprøver viser at det er relativt veldig mange stillingstitler som pr. i dag ikke har noen engelsk oversettelse registrert i SAPUiO, deriblant "Førstekonsulent", "Rådgiver" og "Seniorrådgiver".

Manglende oversettelser eller feil kan meldes til sapuio-hjelp@admin.uio.no som vil utbedre feil og mangler fortløpende.

Forbedret innlogging

Du skal nå slippe å trykke "Logg inn" for å se nettsider som innlogget bruker på andre Vortex-nettsteder enn det du opprinnelig logget inn på.

Andre feilrettinger og forbedringer

 • Bedre titler på de ulike typene søk (nettside-, person-, enhet- og emnesøk)
 • Lenke til pressebilde på personpresentasjon tar deg til bildevisning som inneholder informasjon om opphavsrett på bilder
 • Forbedret brukervennlighet på oppgaveorientert inngang i adminstrasjonsgrensesnittet

Detaljert oversikt over endringer

Innlogging

 • [VTK-2392] - Single sign-on mellom Vortex-hoster
 • [VTK-2459] - Innlogging med en WebID-bruker viser brukernavn for genererte personpresentasjon.
 • [VTK-2212] - Innlogging for å se brukernavn fungerer ikke på genererte personpresentasjoner
 • [VTK-2391] - Forbedret autentisering

Personer og enheter

 • [VTK-2225] - Lenke til bildetjeneste fra personside
 • [VTK-2305] - Vise tilbakemelding på at brukernavn ikke eksisterer på personpresentasjon
 • [VTK-2309] - Ta i bruk engelske verdier i LDAP
 • [VTK-2363] - Lage lenke mellom norsk og engelsk enhetspresentasjon
 • [VTK-2364] - Innføre felt for enhetskode på personlistingsmapper
 • [VTK-2375] - Søk etter person/enhet bør holdes innenfor valgt språkinnstilling
 • [VTK-2379] - "Opphavsrett på UiOs nettsider"-lenke på bilder under forhåndsvisning i admin (hvilke hoster skal ikke ha denne)
 • [VTK-2442] - Personpresentasjon: Prosjektliste skal ikke vise avsluttede prosjekter
 • [VTK-2538] - Endre tekst på "Legg til i adressebok"
 • [VTK-2554] - Endre så Missing person data rapport også viser brukere som har et ugyldig brukernavn men ikke henter data fra LDAP

Administrasjonsgrensesnittet

 • [VTK-2491] - Bedre stilsetting av brødsmule når den brekker på to linjer
 • [VTK-2525] - Info om publiseringsstatus mangler i resource-menu i noen situasjoner
 • [VTK-2526] - Publiseringsarkfanen bør være tilgjengelig for de som har leserett på ressursen
 • [VTK-2532] - Skrivefeil i nedtrekksliste for "color" for bokser i engelsk forside
 • [VTK-2536] - Feil i redigering av XML-dokumenter med nytt admingrensesnitt
 • [VTK-2543] - Klikking utenfor oppgaveorientert inngang lukker ikke drop-down når du står på vis-arkfanen
 • [VTK-2484] - Forbedre filnavn-splitter i adminlistinger (eller endre tabell-layout-algoritme)
 • [VTK-2518] - Oppgradere til CKEditor v3.6.2
 • [VTK-2528] - Last opp fil - vise antall filer i tekstfelt (eller filnavn hvis en fil) og sette til readonly
 • [VTK-2534] - Skru på CKEditor for IOS5
 • [VTK-2547] - Mindre konfigurasjonsendringer i CK
 • [VTK-2548] - Trykking på publiser/avpubliser på publiseringsarkfanen bør ikke redirekte til forhåndsvisning
 • [VTK-2549] - Trenger markering på mappe du står i når du åpner oppgaveorientert inngang
 • [VTK-2550] - Mappen du står i må vises i midten av grey-boksen i den oppgaveorienterte inngangen
 • [VTK-2551] - Oppgaveorienterte-dialog må være disablet for input fremtil den har zoomet til riktig mappe
 • [VTK-2483] - Stilsette "Rettigheter"-rapport med nytt design for navigerbart tre

Visningskomponenter

 • [VTK-2539] - Utvide tilbakemeldingskomponent med vilkårlig e-postadresse
 • [VTK-2514] - include:recent-comments henter ikke frem siste kommentarer
 • [VTK-2516] - Mapper i menykomponenter er utilgjengelig for WebID-grupper med leserettighet etter lansering av v3.0
 • [VTK-2522] - Fordele remainder menyelementer i gitt antall result-sets
 • [VTK-2515] - Vise frem lastModified isteden for contentLastModified nederst på artikler, arrangementer osv.
 • [VTK-2556] - Cristin - Forbedre oppslag mot Cristin
 • [VTK-2542] - Oppdatere komponenter på ekstern liste

Søk

 • [VTK-2535] - Forbedre og konsolidere titler på de ulike typene søk
 • [VTK-2519] - Det gjøres isolerte Solr-søk for hvert medlem ved visning av organisatorisk enhet
 • [VTK-2555] - Oppskopingslenke på emnesøk mister søkequeryet
 • [VTK-2517] - Lage hyggelig feilmelding hvis Searcher kaster SearchException i SolrFulltextSearchController
 • [VTK-2544] - Vaske fasetter i SolrFullTextSearchController
 • [VTK-2529] - Rydde vekk kode og konfig fra gammelt Ultraseek-søk

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-2524] - Skriving av store filer til FileSystemContentStore feiler
 • [VTK-2545] - Bruke samme dato i <updated> som i <published> i hvert item i ATOM-feed fra arrangementer
 • [VTK-2553] - Konsolidere oppskopingresolver separert fra titleresolver
 • [VTK-2540] - Innføre "Examples" som lovlig dokumentasjonskategori for komponenter og oppdatere med eksempler
 • [VTK-2151] - Kombinere sammenfallende kode i «view-person-listing.ftl» og «person-list-util.ftl»
 • [VTK-2250] - Endre navn på property description for bilder, audio og video
 • [VTK-2327] - Oppgradere jQuery fra 1.5.1 til 1.6.2
 • [VTK-2493] - Sette opp en "clean" ldap-tjeneste for person- og enhetssøk.
Publisert 20. okt. 2011 16:00 - Sist endret 25. okt. 2011 22:01