Ny versjon av Vortex (versjon 55)

Rettighetsrapport integrert i vanlig mappelisting, forbedret tilgjengelighet i admingrensesnittet, forbedret kopiering og flytting, undermapper kan vises øverst innholdsfeltet m.m.

Hva er nytt i denne versjonen?

Rettighetsrapport integrert i vanlig mappelisting

I mappelisting kan du nå på en enkel måte se alle rettighetene til mappene og filene som listes. Det gjør du ved å føre musa over leseretten til den enkelte mappe og fil i listingen.

Hvis du oppdager rettigheter du ønsker å endre på, finner du også en rediger-knapp som tar deg rett til redigering av rettighetene.

Mapper og filer som har egne rettigheter er markert med en prikk bak leserettighetene.

På denne måten kan du med et kjapt blikk i "Leserett"-kolonnen oppdage mapper eller filer med overstyrte rettigheter.


Forbedret tilgjengelighet i admingrensesnittet

Vi har gjort en rekke forbedringer av tilgjengeligheten i admingrensesnittet:

 • Bedre synlighet på elementet som har fokus når du tastaturnavigerer i grensesnittet ved tabulator-tasten
 • Elementer som du ikke tidligere kunne nå via tastatur er nå nåbare – deriblant brødsmulestien
 • Fokus blir satt riktig i dialoger som bare inneholder radioknapper eller nedtrekksmenyer

Forbedret kopiering og flytting av filer

Du kan nå fjerne utklippstavlen hvis du ønsker å avbryte kopiering eller flytting av filer.

Tidligere var utklippstavlen synlig helt til du hadde behov for å kopiere eller flytte filer igjen.

I tillegg får du nå en visuell tilbakemelding på at systemet jobber når du kopier eller flytter filer.

Dette er verdifullt spesielt når du kopierer eller flytter mange store filer, noe som fort tar noen sekunder.


Mulig å presentere undermapper som navigasjon øverst innholdsfeltet

I listingene for emner og for utvekslingsavtaler kan du velge om du ønsker å vise undermapper øverst innholdsfeltet.

Dette er spesielt viktig for mobiltilpasset emnelisting og avtalelisting der viktig undernavigasjon tidligere kun har vært å finne i bunnen av siden eller inne i hovedmenyen.

Denne funksjonen vil også bli mulig å benytte i andre mappetyper på et senere tidspunkt.


Filtre i listinger blir automatisk oppdatert basert på innholdet

I emne- og emnegruppelisting blir filterne nå generert på bakgrunn av faktiske forekomster av innhold med den aktuelle filterverdien.

Som bruker merker du dette ved at du ikke får tilbud om å velge filterverdier som det ikke finnes forekomster av.


Utvekslingsavtaler: Første versjon av listinger og dokumentmaler

I første halvdel av mars skal det lanseres nye sider for UiOs utvekslingsavtaler.

En god del av dette arbeidet er gjort som en del av denne versjonen av Vortex.


Andre feilrettinger og forbedringer

 • Prosjekt- og gruppedeltagere med UiO-brukernavn blir ikke borte når de slutter
 • Engelsk emnesøk viser nå engelske emnenavn (og ikke norske)

Detaljert oversikt over endringer

Studier og utveksling

 • [VTK-3444] - Utveksling: Ny dokumenttype - Avtale (student-exchange-agreement)
 • [VTK-3445] - Utveksling: Ny mappetype - Universitet (student-exchange-university-agreement-listing)
 • [VTK-3463] - Utveksling: Ny listing - Avtalelisting (student-exchange-agreement-listing)
 • [VTK-3443] - Studier: Endre tittel ved bytte av språk på eksamen og timeplan
 • [VTK-3451] - Studier: Opprette fasetter for filterlisting
 • [VTK-3461] - Fellestekst: Endringer i resolver og komponent tilpasset behov for utveksling
 • [VTK-3465] - Listinger: Ny switch for å skru av og på en subfolder-menu øverst i listingen

Tilgjengelighet

 • [VTK-3447] - Tilgjengelighet - fjerne automatisk genererte alt-tekster basert på innhold
 • [VTK-3452] - Tilgjengelighet - :focus ved tastaturnavigering
 • [VTK-3440] - Tilgjengelighet - vise infobeskjed i admin når JavaScript er skrudd av
 • [VTK-3449] - Tilgjengelighet - tekst i <iframe> og title-attributt der mangler
 • [VTK-3508] - Tilgjengelighet - sette fokus på skjult span hvis ingen synlige inputfelter i dialog, form og tooltip

Admingrensesnitt og redigering

 • [VTK-3110] - Mulighet for å fjerne kopier/flytt-dialogen i ressursmenyen
 • [VTK-3456] - Synliggjør upubliserte mapper i global opprett-dialog
 • [VTK-3479] - Avskjære mulighet for å sette egne rettigheter på indeksfiler
 • [VTK-3381] - Publisering: Feedkomponentene viser ikke feed i preview av upubliserte mapper
 • [VTK-3482] - For mye luft mellom last opp-knapper og infotekst
 • [VTK-3483] - Lagring etter bytte av nett fungerer ikke når du redigerer mapper
 • [VTK-3487] - Lenkesjekker: håndtering av spesialtegn i lenker
 • [VTK-3500] - Lås opp fra versjoner-arkfanen sender deg feil
 • [VTK-3505] - Nye brukernavn-felter i editor får ikke autocomplete
 • [VTK-3087] - Tilbakemelding i grensesnitt på operasjoner i backend som tar lang tid
 • [VTK-3454] - Nytt knappedesign i CSS3
 • [VTK-3464] - Oppgradere til CKEditor 4.3.2
 • [VTK-3495] - Ta bort "Vis i filutforsker" og endre lenke og lenketekst på visning av webdav-adresser i nettlesere
 • [VTK-3470] - Integrere rettighetsrapport i mappelisting

Søk og listinger

 • [VTK-3467] - Emne-autocomplete gir bare norske emnenavn, også på engelsk emner
 • [VTK-3480] - Prosjekt- og gruppedeltagere med UiO-brukernavn forsvinner når de er ute av LDAP
 • [VTK-3481] - Autocomplete - "Se alle treff" vises ikke alltid i emner og resultater blir ikke alltid komplette
 • [VTK-3489] - Personlisting og -søk: Endre kolonneoverskrift fra "Telefonnummer" til "Telefon" i
 • [VTK-3494] - Personsøk med stedkode (ansattlister) - Wildcard match på stedkoder for laveste nivå enhet/gruppe må endres
 • [VTK-3196] - Fjerne ? i slutten av alle søkeuttrykk
 • [VTK-3501] - Personsøk - Ta i bruk nytt ldapattributt for tilhørighet
 • [VTK-3486] - Lokale emnesøk søker ikke lokalt lenger - de søker globalt

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-3187] - Emneord er borte fra personlisting på https
 • [VTK-3458] - Bildegalleri - bildetekst blinker i fullskjerm på iPad1 / iOS 5.1.1
 • [VTK-3459] - Ikke åpne lenker i nytt vindu for media-filer når ikke er i admin
 • [VTK-3468] - Urchin: Test for index filer for enkel
 • [VTK-3475] - SAML: auth-ticket-verdier ikke genererte ut fra request-UUID
 • [VTK-3497] - HTML-felter i dokumenttyper bør ikke indekseres som properties
 • [VTK-3460] - Skrive om ContentCache til å benytte EhCache
 • [VTK-3499] - Sende generell e-post med Feedback-tjeneste uten template
 • [VTK-3492] - Oppgradere Strobe Media Playback flash-avspiller for video
Publisert 29. jan. 2014 16:38 - Sist endret 20. mars 2014 16:46