Ny versjon av Vortex (versjon 56)

Se hvilke endringer som er gjort i en bestemt versjon av en nettside, ny mal og nye listinger for utveksling, felt for å lenke til samme nettside på et annet språk, felt for å fylle ut alternativ tekst til bilder, mulig å overskrive eksisterende filer når du kopierer, flytter eller laster opp og se hvor mye som gjenstår når du laster opp filer.

Hva er nytt i denne versjonen?

Se hvilke endringer som er gjort i en bestemt versjon av en nettside

Versjoner-arkfanen med den nye knappen Vis endringer

På «Versjoner-arkfanen» til en nettside kan du se arbeidsversjon, gjeldende versjon og alle tidligere versjoner av siden.

Ved å klikke på knappen «Vis endringer» for en versjon kan du se endringene som er gjort i akkurat den versjonen.

Ny tekst er grønn. Slettet tekst er grønn og gjennomstreket

Endringer i form av ny tekst i versjonen er markert med grønt. Tekst som er slettet er både grønn og gjennomstreket.

Ny mal og nye listinger for utveksling

Utvekslingsavtale i mobil versjon og i desktop/tablet versjon

Se stort skjermbilde


I samarbeid med avdeling for fagstøtte og fagmiljøene har vi laget en ny skreddersydd dokumentmal for utvekslingsavtaler hvor bl.a. innholdet vi vet er viktig for studentene er gitt et større fokus.

I tillegg har vi laget nye avtalelistinger hvor du i hver listing enkelt kan filtrere resultatene dine basert på avtaletype, finansiering og studienivå.

Den nye malen og de nye listingene brukes på de nye nettsidene for utveksling som ble lansert onsdag 12. mars.

Felt for å lenke til samme nettside på et annet språk

Feltet hvor du legger inn lenke til engelsk eller norsk versjon av nettsiden

Helt nederst i redigeringen finner du nå i de fleste maler et eget felt for å lage en lenke til nettside på "motsatt" språk.

Fyller du ut feltet, vil lenka til engelsk- eller norsk versjon av nettsiden dukke opp på et fast sted øverst på siden.

Dette feltet skal ikke brukes på fakultet- eller instituttforsider. Ei heller ikke på hovedkategorisider for forskning og studier osv.

Unngå å få sikkerhetsadvarsel i forhåndsvisning

For å unngå å få sikkerhetsadvarsel i forhåndsvisning etter at du har lagt inn en slik lenke må du ta bort "http://www.uio.no" eller "http://www.hf.uio.no" etc. slik at nettadressen isteden begynner med en "/".

Sikkerhetsadvarselen skyldes en liten feil i løsningen som vil bli fikset i neste versjon.

Felt for å fylle ut alternativ tekst til bilder

Plassering av feltet for alternativ tekst

I maler som har egne bildefelter får du nå automatisk opp et felt hvor du kan legge inn alternativ tekst når du lagt inn et bilde.

Alternativ tekst fyller vi ut med tanke på blinde/svaksynte. Innholdet i feltet skal beskrive hva det er bilde av.

Mulig å overskrive eksisterende filer når du kopierer, flytter eller laster opp

Dialogen du får opp det finnes en fil fra før med samme navn

Ved kopiering, flytting og opplasting får du nå spørsmål om du ønsker å overskrive eksisterende filer med samme filnavn.

Se hvor mye som gjenstår når du laster opp filer

Dialogen du får når du laster opp filer

Når du laster opp filer får du synlig tilbakemelding på hvor lang tid som gjenstår før opplastingen er ferdig.

I tillegg kan du avbryte opplastingen ved å klikke på avbryt-knappen nede til høyre.

Andre feilrettinger og forbedringer

 • Egen rapport som lister upublisert innhold
 • De to lenkesjekk-rapportene er slått sammen til en rapport
 • Mulig å skjule studenttilknytning på personpresentasjoner
 • Enklere å navigere med tastatur i admingrensesnittet

Detaljert oversikt over endringer

Fremvisning av nettsider

 • [VTK-3548] - Alt-tekst i introduksjonsbilder i ressurser i artikkel- blogg- og arrangementslisting
 • [VTK-3539] - Justering i emne-dokumenttypen
 • [VTK-3390] - Mediaspiller - Skjult poster- eller placeholder-bilde til utskrift
 • [VTK-3296] - URL-er med #ankernavn fra TOC-komponent hopper ikke ned til anker på siden ved første lasting
 • [VTK-3526] - Masteroppgaveliste: Tidligere utlyste oppgaver følger ikke visningsinnstillingene
 • [VTK-3544] - Små endringer i filternavn på emnegruppelisting
 • [VTK-3552] - Endre sortering Universitetsliste
 • [VTK-3512] - Ansattliste - Ta i bruk UiOWS for oppslag etter ansatte/studenter og enhetinfo
 • [VTK-3515] - Studier: Lokalisering på semesterside
 • [VTK-3521] - Studier: Sjekke om studieretninger for program er publisert
 • [VTK-3514] - Forenkle / ta bort wrapper-markup for tekstfelter og knapper
 • [VTK-3518] - Forskningsgrupper og prosjekter - Fjerne fiks ifm VTK-3480
 • [VTK-3551] - Mulig å bruke mappe-relativ sti i include:uri-menu komponenten
 • [VTK-3416] - Publisering: Include folder respekterer ikke publiseringstatus på mapper

Rapporter

 • [VTK-3473] - Egen rapport over upubliserte ressurser
 • [VTK-3519] - Rapporter: Upubliserte ressurser vises ikke lenger på sist-endret og dine dokumenter
 • [VTK-3547] - Absolutte lenker (med protokoll) blir ikke URL-kodet av systemjobb for lenkesjekk
 • [VTK-3441] - Slå sammen de to lenkesjekkrapportene til en rapport

Redigering

 • [VTK-3474] - Eget felt for å lenke til nettside på motsatt språk
 • [VTK-3545] - Nytt felt for alternativ tekst til (innlednings)bilder i mappe- og dokumentmaler
 • [VTK-3546] - Felt for alternativ tekst i fremhevet sak og boks
 • [VTK-3542] - Tabellredigering: Ved endring av egenskaper i en tabellcelle får du klassen vrtx-courseplan-common
 • [VTK-3543] - Filtrere ut inline-elementer med "font-size: 14px" ved AJAX-lagring
 • [VTK-3527] - Oppdatere kontaktpunkter for endring av personopplysninger på engelsk
 • [VTK-3530] - Switch for ikke å vise studenttilknytning på personpresentasjon

Andre forbedringer i admingrensesnittet

 • [VTK-3493] - Vise forskjeller mellom to versjoner
 • [VTK-3484] - Mulighet for å overskrive når du laster opp filer
 • [VTK-3485] - Feedback når du laster opp filer
 • [VTK-2236] - Opplåsing av ressurser har litt småfeil
 • [VTK-3353] - Lenker i forhåndsvisning fungerer ikke i Firefox 23
 • [VTK-3523] - Søppelbøtte - Admingrensesnitt viser ressurser som skal ha blitt slettet permanent av systemjobb
 • [VTK-3457] - Tilgjengelighet - ARIA for info- og feilbeskjeder
 • [VTK-3491] - Type inn i ressursmenyen
 • [VTK-3509] - Tilgjengelighet - vha tastatur (gjenstående)
 • [VTK-3525] - Samme konflikthåndtering i kopier og flytt som i last opp fil
 • [VTK-3554] - Feedback når du sletter filer (også permanent)

Video

 • [VTK-3529] - Autentisering for callback-service fra Videoapp mot Vortex
 • [VTK-3540] - Thumbnail for video i audio- og videolisting
 • [VTK-3528] - Videoapp-extension fører til Spring init-rekkefølge-problemer i test-miljø
 • [VTK-3541] - Innsetting av medieavspiller-komponent for videoref-ressurser gir ikke streaming fra Wowza
Publisert 20. mars 2014 16:48 - Sist endret 17. juni 2015 17:40