Ny versjon av Vortex (versjon 57.1)

Innebygd strømming av all video, strømming som fungerer på alle platformer inkludert mobiltelefoner, bedre støtte for store videofiler, automatisk miniatyrbilde og lengde på videoklipp, video i uegnede og utdaterte formater blir automatisk konvertert til fungerende formater.

Hva er nytt i denne versjonen?

All video du laster opp i Vortex blir automatisk strømbar

Strømming av video er spesielt nyttig for store videofiler med god bildekvalitet (f.eks. en forelesning).

Med strømbar video kan brukeren starte avspilling uten først å måtte vente på at nettleseren laster den ned.

Dersom du lurer på om en video er strømbar eller ikke, kan du se informasjon om dette under Om-flappen på videoen.

Tidligere var du nødt til å laste opp video på en egen videoserver for strømming når du ønsket strømbar video.

Automatisk miniatyrbilde og lengde på videoklipp

Når du laster opp en videofil plukker Vortex automatisk ut et miniatyrbilde som vises før du spiller av videoen. Det samme miniatyrbilde vises også i video/lyd-listinger.

Dette bildet kan byttes ut under Rediger-flappen på videoen.

I tillegg kan du nå se hvor langt videoklippet er i både i lyd- og videolistinger (se bildet over) og på nettsiden du legger inn videoen før du trykker på play.

Bedre støtte for veldig store videofiler

Sitter du på flere videopptak på en eller to timer i høy kvalitet? Dette kan du nå fint laste opp i Vortex.

Strømbar video som fungerer på mobil

I motsetning til dagens flashbaserte streamingserver fungerer strømming av video i Vortex også på mobil.

Video i uegnede og utdaterte formater blir automatisk konvertert til fungerende formater

Så hvis du laster opp video i f.eks. Windows media format eller AVI-format så vil videoen automatisk bli konvertert til et format som egner seg for avspilling på web.

Så fremt du bruker vår avspiller til å spille av videoen.

Selv om andre formater vil fungere etter den automatiske konverteringen, anbefaler vi fortsatt at dere produserer video i MPEG4-format (H.264).

Om den nye videoløsningen

Den nye løsningen er basert på Wowza Streaming Engine og en egenutviklet applikasjon som står for analyse og tilrettelegging av video.

Dette gjør at vi nå har en infrastruktur som sørger for at all video automatisk konverteres til et strømbart format, og som tåler betydelig større mengder video enn tidligere.

Veien videre for video

Nye muligheter

Den nye infrastrukturen åpner for mange nye muligheter.

Det pågår et arbeid knyttet til publisering av forelesningsopptak, der målet er å automatisere veien fra forelesningssalen til semestersiden i Vortex.

Dette arbeidet foregår i samarbeid med Gruppe for sanntidstjenester hos USIT, og målet er å ha en pilot på plass i løpet av høsten.

Video som allerede er lastet opp

Foreløpig er det kun nyopplastet video som får mulighetene som er beskrevet her. Så hvis du ønsker at allerede opplastet video skal bli strømbar, få automatisk miniatyrbilde etc. så er du i første omgang nødt til å laste den opp på nytt.

Vi skal i løpet av høsten se på mulighetene for å konvertere allerede opplastet video til den nye løsningen.

Video som ligger på dagens streamingserver

Innhold fra dagens streamingserver vil flyttes inn i ny løsning. De av dere som har innhold på streamingserveren vil kontaktes før dette skjer.

Detaljert oversikt over endringer

  • [VTK-3626] - Lyd- og Videoliste fungerer ikke med gamle videoer når videoref extension er skrudd på
  • [VTK-3628] - Versjoner-arkfanen: "Vis" gir deg alltid siste versjon
  • [VTK-3629] - Visning av versjoner ignorerer revisionsparameter (Versjoner-arkfanen: "Vis" gir deg alltid siste versjon)

Mesteparten av arbeidet med video er levert som en del av det siste årets versjoner av Vortex, men først skrudd på for alle i denne versjonen.

Oppdaterte brukerveiledninger

Publisert 18. juni 2014 20:13 - Sist endret 12. sep. 2014 13:54