Ny versjon av Vortex (versjon 69)

I denne versjonen gjør vi det mulig å jobbe med nettsider på en ny og bedre måte. Dokumenter og mapper kan nå gis ny plassering og nye navn uten at lenker brytes. Lenker til nettsider eller dokumenter vil fortsette å fungere etter flytting enten det pekes fra andre UiO-nettsider, lenkene er delt på e-post eller i sosiale medier, eller lenkes til fra eksterne nettsider.

Hva er nytt i denne versjonen?

Mulig å flytte på nettsider uten å bryte lenker

Hvorfor har vi laget dette?

Brutte lenker er noe av det mest ødeleggende for besøkende på våre nettsider.

Hvert år bruker vi på UiO masse tid på å fikse brutte lenker, enten de er interne eller eksterne.

Slik fungerer det

Fra og med denne versjonen er det slutt på at lenker brytes når du flytter på mapper eller filer på et nettsted som ligger i Vortex.

Lenker brytes heller ikke hvis du gir en mappe eller fil et nytt navn.

Lenkene fortsetter rett og slett bare å fungere som før uten at du gjør noen verdens ting.

Begrensninger i løsningen pr. nå

Hvis du flytter på en mappe hvor inneholdet blir abonnert på fra en annen mappe (enten automatisk eller med manuell godkjenning), så er du nødt til å oppdatere abonnementsadressen.

Det samme gjelder hvis webområdet som flyttes på er referert til i en komponent (f.eks. i en feed-komponent).

Planlagte forbedringer

I neste versjon av løsningen er planen at både abonnering og komponenter skal fungere av seg selv etter en flytting.

Vi vil også introdusere et helt nytt konsept som foreløpig har fått navnet "lenkeretteren" som automatisk vil gå inn i innholdet i nettsidene og oppdatere til korrekt nettadresse i lenker som peker til innhold som er flyttet på.

I dagens løsning så endres nemlig ikke lenkene, men systemet sørger for å sende deg videre til korrekt plassering.

Automatisk utfylling av sluttdato og slutt-tidspunkt i arrangementer

Arrangementsmalen er en av de mest brukte malene på våre nettsider. Det siste året er det opprettet over 13.000 nye arrangementer på UiOs nettsider. Malen brukes til å publisere alt fra eksterne arrangementer til interne møter.

Etter innspill fra dere har vi sett nærmere på hvordan vi kunne gjøre utfyllingen av sluttdato og -tidspunkt enklere og smartere.

Det første vi gjorde var å se nærmere på hva som faktisk var utfylt i disse feltene i dag:

 • 87% av arrangementene publisert de siste 12 månedene starter og slutter på samme dag
 • 47% av disse igjen har en varighet på mellom 1 time og 1 time og 45 minutter.
 • De resterende 53% var fordelt på en rekke ulike varianter fra under en time til langt over 2 timer.

På bakgrunn av disse tallene blir nå sluttdato automatisk satt til det samme som sluttdato når du setter fokus i sluttdato-feltet, og slutt-tidspunkt blir satt til en time senere enn starttidspunktet.

I tillegg er det slik at hvis du endrer startdato i tilfeller der startdato og sluttdato er like, så oppdateres sluttdatoen også automatisk basert på startdato. De holdes med andre ord «i synk».

Hvis du setter startdato til å være senere i tid enn sluttdato så får du nå også en feilmelding.

Demo - slik fungerer autoutfyllingen

Støtte for opplasting av filer ved "Drag and drop" fra egen desktop når du administrerer en mappe

Nå kan du enkelt dra filer opp i Vortex fra egen desktop. Du bare markerer de filene du ønsker å laste opp i filutforskeren, og så drar du de over i nettleservinduet.

Slik fungerer det – se video

Andre feilrettinger og forbedringer

 • Bedre feilmelding i redigering når bildefelter peker til bilder som ikke finnes
 • Fikset misvisende feilmelding når du har vært inaktiv i redigering i en lengre periode
 • Mulig å øke antallet publikasjoner som vises fra Cristin for enheter
 • Raskere opplasting av store filer
 • Første versjon av ny dokumentmal for tid og sted for eksamen (lanseres og ferdigstilles i 2017)
 • Preliminær støtte for automatisk fremvisning av forelesningsvideo i timeplan på semestersider og i Mine studier – første versjon av dette lanseres i januar 2017

Detaljert oversikt over endringer

Lenkepersistering

 • [VTK-4648] - Første versjon av lenkepersistering i Vortex
 • [VTK-4432] - Populere hrefs-property med ressurs-ID
 • [VTK-4433] - Detektering av mismatch mellom URL og VRTXID i lenker
 • [VTK-4699] - Property for location-history
 • [VTK-4720] - Resolve tidligere lokasjon(er) ved 404

Dokument- og mappemaler

 • [VTK-4702] - Ny dokumenttype for Eksamensinformasjon
 • [VTK-4209] - Prosjekt/gruppe - Mangler .vrtx-frontpage-box rundt noen feeds i høyrekolonne
 • [VTK-4347] - Opplasting av bilder ved redigering av mapper
 • [VTK-4449] - Bloggliste - Emneord er h3 i høyrekolonne (istedetfor h2)
 • [VTK-4724] - Bildegalleri - forebedret tilgjengelighet
 • [VTK-4677] - Vise forelesningsvideoer som ressurslenker i timeplanen i Vortex
 • [VTK-4696] - Fjerne fellestekst for gradsnavn fra oppbygning.vrtx

Komponenter

 • [VTK-4613] - Tilbakemelding - legge inn klasser for hvit knapp
 • [VTK-4708] - Utvide menykomponenter til å ta hensyn til navigation:sortdescending
 • [VTK-4709] - Vise fullt navn i kommentarliste

Admingrensesnitt og redigering

 • [VTK-4697] - Bildefelt - mangler feilmelding når det lenkes til et bilde som ikke finnes
 • [VTK-4746] - Datepicker - hvis engelsk språk i admin og tom dato så får JS-feil
 • [VTK-4289] - Tjenesten vrtx=source for upubliserte dokumenter skal gi 404
 • [VTK-4690] - "Drag and drop" i filutforsker i Vortex
 • [VTK-4691] - Auto-utfylling av slutt-dato i arrangement + feilmelding
 • [VTK-4563] - Cristin: tilby redigering av maks antall publikasjoner for enhet
 • [VTK-4703] - Opplasting - "Browse..."-knapp mangler norsk lokalisering
 • [VTK-4640] - Tabellplugin - legge til klasse når setter inn med kolonneoverskrift i rader
 • [VTK-4689] - Endre på dialog for inaktivitet i redigering
 • [VTK-4707] - Oppgradere CKEditor til siste versjon, v4.6

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-4727] - Repository: redusere kopiering av innhold ved å flytte filer når mulig
 • [VTK-4745] - Sperre resultatsider i tjeneste for søk på tags blant personer for crawlere
 • [VTK-4722] - Produksjonssette PHP7 for alle nettsteder i Vortex
 • [VTK-4731] - Fikse endpoint for PHP autorisasjonstjeneste i Vortex
 • [VTK-4732] - PHP: Fikse rettigheter på filsystem for datalager
 • [VTK-4754] - vortex-provision/bin/deploy til vortex.uio.no restarter begge noder samtidig
 • [VTK-4683] - Lage tjeneste for å teste om bruker har en gitt rettighet på ressurs
 • [VTK-4700] - Tilgjengeliggjøre fellestekster uten at de er koblet til en property
 • [VTK-4748] - Copy i repository tar med system-properties
 • [VTK-4747] - Gammel videotype fungerer ikke
 • [VTK-4749] - Copy tar med «Uncopyable properties»
 • [VTK-4753] - Uønsket skillestrek m.m. i CK-verktøylinje
 • [VTK-4740] - vortex-provision: feil Solr-servere og passord for testmiljø
 • [VTK-4734] - Oppgradere OWASP HTML sanitizer
 • [VTK-4682] - Freemarker-logging blir ikke rutet til Log4J-2
Publisert 5. des. 2016 15:01 - Sist endret 20. mars 2017 12:24