Sånn fungerer behandling av video i Vortex

Vortex tilbyr strømming og konvertering av video. Video som blir lastet opp i Vortex blir automatisk sendt til Videoappen hvor det sjekkes om videoen vil være strømbar med en gang eller kan gjøres strømbar. Videoappen må dermed ha kriterier og regler for strømbarhet og konvertering.

Når en fil lastes opp i Vortex blir det sjekket basert på filendelsen om det er en video. Vortex har en liste for kjente video filendelser, dermed kan spesielle typer bli antatt å ikke være video.

Om filen blir antatt å være av type video blir den sendt til Videoappen hvor det sjekkes om videoen kan brukes til strømming. Det vil si at videoen må enten være strømbar ved opplasting eller at videoen kan gjøres strømbar via konvertering. Om videoen kan brukes til strømming vil følgende punkter avgjøre behandlingen som skjer videre i Videoappen. Hvis videoen ikke kan brukes til strømming vil Vortex ta tilbake videoen og bruke en intern fallback løsning.

Thumbnail/poster bilde

Thumbnail/poster bilde vil bli hentet ut fra kildevideo. Thumbnail funksjonaliteten til ffmpeg angir tidspunktet for når i videoen bildet blir hentet ut. Hvis det er nødvendig skaleres bildet ned til å ha en bredde på 400. Aspekt blir beholdt.

Kildevideo

For at en video skal være strømbar ved opplasting må den være innenfor kriteriene under. Hvis man ønsker høy kvalitet på videostrømming bør kildevideo være strømbar.

Type Video codec Audio codec Maks bitrate Maks høyde Maks bredde
Kilde h.264 AAC* 5000 kb/s 1080 1920

*Audio codec kriteriet gjelder bare hvis videoene har lydspor.

Se forøvrig anbefalinger om komprimering av video for webpublisering.

Konverterte videoer

Avhengig av kvalitet på videoen vil det bli laget opptil 2 ekstra videoer med lavere bitrate og oppløsning. Hvis egenskapene for videoen overstiger de som er gitt i tabellen under vil det konverteres en video til gitt kvalitet. Aspekt for video vil bli beholdt, men video vil bli skalert ned til å passe innenfor gitt høyde og bredde. Hvis kildevideo er strømbar vil de konverterte versjonene bruke samme keyframes som kilden og de kan konverteres samtidig. Om kildevideo ikke er strømbar må først den med høyest bitrate konverteres til å være strømbar. Deretter vil en eventuelt lavere bitrate versjon bruke samme keyframes som ble laget for den strømbare versjonen med høyest bitrate. Derfor kan de ikke bli konvertert samtidig.

Type Video codec Audio codec Maks bitrate Maks høyde Maks bredde
Middels kvalitet h.264 AAC 1600 kb/s 720 1280
Lav kvalitet h.264 AAC 800 kb/s 384 640

Skille mellom On demand og direktestrømming

Videoer som er strømbare ved opplasting vil kunne bli strømmet umiddelbart. Hvis det lages versjoner av denne med lavere bitrate vil de bli tilgjengelig fortløpende. Hvis videoen derimot ikke er strømbare ved opplasting må man vente til den første konverterte versjonen er ferdig. Frem til da vil thumbnail/poster bildet være klikkbart og ta bruker til nedlasting av kildevideo.

For å strømme en video krever Videoappen at man har en token. Dette ordnes av Vortex og krever ingen interaksjon for bruker. Hvis videoen er adgangsbegrenset vil det også kreves at strømmingen går over https.

Får så kunne se på video strømmen kreves det at man enten har en nettleser som støtter Media Source Extensions eller Flash, eller at man er på av de andre enhetene gitt i listen under.

  • Media Source Extensions: Avspilling med VideoJS vil være standard med mindre man bruker iOS, Android eller Mac med Safari.
  • Flash: Om man har Flash installert vil dette fungere på eldre nettlesere som ikke støtter Media Source Extensions.
  • iOS/Android: For iOS og Android brukes HTML5 videotaggen og den interne avspilleren blir brukt
  • Mac med Safari: Avspilling med HTML5 videotaggen støttes for Mac med Safari og den interne avspilleren blir brukt

Teknologier

ffprobe: Brukes til å sjekke at video kan strømmes og konverteres, og for å ekstrahere keyframes.

ffmpeg: Brukes til å hente ut thumbnail og konvertere video.

x264: Brukes til å konvertere video basert på keyframes.

Wowza: Brukes til å strømme video. For å tilby adaptiv bitrate vil de forskjellige versjonene som har blitt konvertert bli tilgjengelig via en SMIL.

Emneord: videoapp, videokonvertering
Publisert 23. mars 2015 13:47 - Sist endret 8. mars 2022 10:36