English version of this page

Trykk av doktoravhandling

Ph.d.-kandidater får dekket trykking av et visst antall av avhandlingen på fakultetets eller instituttets regning. I samme ordre kan du bestille ekstra private eksemplarer uten mva.

Bestill trykking

Du kan bestille trykking av ph.d.-avhandlingen på to ulike måter:

 • Send avhandlingen som PDF-fil til grafisksenter@uio.no
 • Møt opp personlig og lever PDF-filen på en minnepinne på Grafisk senter (åpningstider man-fre 9-15). Se kart.

Rekvisisjon

For å trykke doktoravhandlinger trenger du en rekvisisjon utfylt av både deg selv og fakultetet/instituttet. Rekvisisjonsskjemaet laster du ned på Grafisk senter sin nettbutikk.

 • Kandidaten fyller ut alle de grønne feltene i skjemaet. De blå feltene skal fakultetet/instituttet fylle ut. Skjemaet sendes i Excel-format sammen med doktoravhandlingens filer. 

Filformat

 • Avhandlingen og vedlegg leveres til Grafisk senter i pdf-format i A4.
 • Avhandlingen trykkes i formatet 17x24 cm. Det tilsvarer omkring 81 % av A4. Vi ordner nedskaleringen fra A4. 
 • LaTeX brukere: Vi ber om at dere også leverer i A4 format.

Omslagstekst, tittelside, sammendrag, kandidatfoto og kolofonside

 • UiO bruker standardiserte omslag som lages av Grafisk senter. Det er ikke mulig å bruke eget omslagsdesign.
 • Omslaget vil bl.a. inneholde:
  • Kandidatens navn
  • Avhandlingens tittel og eventuelt undertittel
  • Årstallet for disputasen
  • ISSN/ISBN nummer
 • Valgfritt:
  • Sammendrag til omslagets bakside (maks. 1200 tegn, inkl. mellomrom).
  • Kandidatfoto (jpg/tiff/png/psd) til omslagets bakside.
 • Grafisk senter har ISSN- og ISBN-seriene for alle fakultet. Unntaket er Det medisinske og odontologiske fakultet, som må oppgi ISBN-nummer i rekvisisjonsskjemaet.

Trykk eksemplarer på egen regning

Du kan bestille ekstra eksemplarer på egen regning samtidig med hovedopplaget. Dette skriver du inn i rekvisisjonsskjemaet.

Trykk eksemplarer til fakturering

Skal tilleggseksemplarer faktureres, må du føre opp fakturainformasjon i rekvisisjonsskjemaet. 

Trykketid og levering

 • Du må levere bestillingen 4-5 uker før disputas.
 • Du mottar omslaget og en trykkfil på e-post til godkjenning. Send godkjenningen til grafisksenter@uio.no
 • Fakultetet/instituttet mottar de ferdig trykte avhandlingene 2 uker før disputas.
 • Eventuelle tilleggseksemplarer kan hentes på Grafisk senter. Du får beskjed når de kan hentes. Se kart.

Priser

Prisene regnes ut automatisk i rekvisisjonsskjemaet. 

Ved bestilling av tilleggseksemplarer må du betale mva.                         

Betaling

 • Fakultetet/instituttet dekker et visst antall eksemplarer. Hør med ditt fakultet eller institutt om hvilket antall de dekker.
 • Betal eventuelle tilleggseksemplarer med bankkort eller Vipps ved henting, eller be om faktura. Ved faktura må du huske komplett fakturainformasjon.

Digital publisering

Les mer om digital publisering av doktoravhandlingen her.

Publisert 29. jan. 2016 10:30 - Sist endret 2. mai 2022 12:50