English version of this page

Forskning

UiO:Livsvitenskap skal styrke kvalitet og samhandling i forskning.

Konvergensmiljø

Menneskeskapte miljøgifter, torskens unike immunsystem, fosterutvikling, menneskets genetiske historie, persontilpasset kreftbehandling og ny teknologi både til behandling av sykdom og til rensing av miljøgifter.

Det er noe av det som skal under lupen i sju konvergensmiljø som har fått finansiering fra UiO:Livsvitenskap fra 2017.

Livsvitenskapsforskning ved UiO

Forskningsaktuelt

  • fernanda-og-thomas Ytterligere finansiering til forskning på antibiotikaresistens hos nyfødte 11. jan. 2018 15:46

    Professor Fernanda Petersen ved Institutt for oral biologi fikk, sammen med sine samarbeidspartnere, en betydelig tildeling fra Olav Thon Stiftelsen i dag. Forskningsmidlene går til prosjektet: «Born in the twilight of antibiotics: fighting antimicrobial resistance in preterm infants».