English version of this page

Forskning

UiO:Livsvitenskap skal styrke kvalitet og samhandling i forskning.

Konvergensmiljø

Menneskeskapte miljøgifter, torskens unike immunsystem, fosterutvikling, menneskets genetiske historie, persontilpasset kreftbehandling og ny teknologi både til behandling av sykdom og til rensing av miljøgifter.

Det er noe av det som skal under lupen i sju konvergensmiljø som har fått finansiering fra UiO:Livsvitenskap fra 2017.

Livsvitenskapsforskning ved UiO

Forskningsaktuelt

  • babybilde Stor tildeling til forskning på antibiotikaresistens 18. okt. 2017 07:11

    Professor Fernanda Petersens forskergruppe ved Institutt for oral biologi (IOB) er nettopp tildelt åtte millioner kroner fra Forskningsrådet for å forske på antibiotikaresistens hos premature barn.