UiO:Norden

Forskning

Norden-satsingens viktigste kapital er engasjement fra etablerte og aktive forskere. Satsingen er forankret i bred ekspertise og sterke forskningsinteresser på UiO. I løpet av satsingsperioden skal UiO:Norden finansiere 11 tverrfaglige forskningsprosjekter. I tillegg er vi tilrettelegger for nettverk og møteplasser for yngre og for etablerte forskere ved UiO. UiO:Norden deltar i det NORDFORSK-finansierte konsortiet ReNEW.

Om UiO:Norden

 

 

 

UiO:Norden lyser ut strategiske midler

Vi lyser ut strategiske midler i form av tre ulike tiltak 1) Workshopmidler, 2) Prosjektetableringsstøtte og 3) Støtte til publisering.

Utlysninger

Aktuelle saker

  • haldor-250 40 millioner kroner til Norden-forskning 20. des. 2017

    Sammen med fem andre universiteter får UiO:Norden 40 millioner kroner i prosjektstøtte fra NordForsk. Pengene skal gå til et strategisk samarbeid der man skal tenke nytt om Norden.

  • 640eivorniri Eivor og Niri fikk Foreningen Nordens masterstipend 18. des. 2017

    Eivor og Niri er de to heldige UiO-studenetene som er blitt tildelt Foreningen Nordens masterstipend. Blant 12 gode søkere ble deres prosjekter vurdert som aller mest relevante for UiO:Norden.

  • unsplash_aditya-romansa-117344 -Noreg var på nivå med mange av dei fattigare landa i verda i dag 18. des. 2017

    Ny studie av innføringa av norske jordmødrer for over hundre år tilbake kan fortelje oss meir om korleis velferdsstaten vår har vakse fram. Forskarane ønskjer å finne ut om nokre av desse erfaringane også kan vere relevante for dagens fattige land.

UiOs tverrfaglige satsinger

Følg oss på Facebook