Det odontologiske fakultet

Adresse: Geitmyrsveien 69.

Bygningen huser Det odontologiske fakultet med kontorer, laboratorier, bibliotek og auditorier.

Kart over Det odontologiske fakultet

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Parkering, kollektivtransport og åpningstider

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 5 etasjer. De 4 første etasjene er tilgjengelige for alle. 5. etasje er ikke tilgjengelig da heisen ikke går lengre enn til 4. etasje.
  • Parkering: Det er p-plasser ved bygningen. Det er ingen reserverte HC-parkeringsplasser.
  • Inngangsparti: Bygningen har en hovedinngang mot Geitmyrsveien som er godt tilrettelagt.
  • Heis: Det er 1 heis i bygningen. Heisen er lokalisert ved hovedinngangen.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 2 tilrettelagte toaletter, lokalisert i 2. og 4. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen
Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 18. okt. 2016 10:43