Dette emnet er erstattet av MAT3440 - Dynamiske systemer.

Oppgaver