MAT3440 – Dynamiske systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i teorien for systemer av ordinære differensialligninger. I tillegg legges det vekt på å presentere bruk av dynamiske systemer som et modellverktøy innen områder som naturvitenskap, teknologi, medisin, økonomi, osv. Det kreves også at studentene gjennomfører selvstendige numeriske studier av kompliserte systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha god kunnskap om den grunnleggende matematiske teorien for dynamiske systemer. Dette inkluderer bl.a. tema som eksistens og entydighet av løsninger, linearisering og stabilitetsteori, faseplanteknikker, bifurkasjonsteori og Hamiltonske systemer;
  • ha god kunnskap om egenskapene til enkelte spesielle systemer som er foreslått som modeller i noen konkrete anvendelser;
  • ha god kunnskap om prinsipper for å utvikle effektive numeriske metoder;
  • beherske bruk av programpakker til å løse kompliserte dynamiske systemer.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 04:31:16

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)