MAT3440 – Dynamiske systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i teorien for systemer av ordinære differensialligninger. I tillegg legges det vekt på å presentere bruk av dynamiske systemer som et modellverktøy innen områder som naturvitenskap, teknologi, medisin, økonomi, osv. Det kreves også at studentene gjennomfører selvstendige numeriske studier av kompliserte systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha god kunnskap om den grunnleggende matematiske teorien for dynamiske systemer. Dette inkluderer bl.a. tema som eksistens og entydighet av løsninger, linearisering og stabilitetsteori, faseplanteknikker, bifurkasjonsteori og Hamiltonske systemer;
  • ha god kunnskap om egenskapene til enkelte spesielle systemer som er foreslått som modeller i noen konkrete anvendelser;
  • ha god kunnskap om prinsipper for å utvikle effektive numeriske metoder;
  • beherske bruk av programpakker til å løse kompliserte dynamiske systemer.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 03:41:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)