Dette emnet er erstattet av MAT3440 – Dynamiske systemer.

Oppgaver