Emner innen medisin

Viser 1–43 av 43 emner
Emne Studiepoeng
HES9260 - Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
HES9265 - Community-Based Participatory Action Research (5 studiepoeng) 5
HES9280 - Introduction to medical anthropology (5 studiepoeng) 5
HES9285 - The Economics of Hospitals: Competition, Price Incentives, Non-profit status and Waiting Times (5 studiepoeng) 5
HES9315 - Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
HES9320 - Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
HES9325 - Register-based epidemiology (3 studiepoeng) 3
HES9355 - Reproductive and sexual health and rights in global health (3 studiepoeng) 3
HES9520 - Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
IMB9270 - Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
IMB9275 - Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
IMB9335 - Modern methods for analyzing survival and time to event data (4 studiepoeng) 4
IMB9345 - Neuroscience data integration through use of digital brain atlases (1 studiepoeng) 1
MF9010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9010E - Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9030 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9030E - Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9115 - Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MF9120 - Introduction to infectious disease modelling (3 studiepoeng) 3
MF9120BTS - Molecular Medicine (national course) (10 studiepoeng) 10
MF9125 - Introduksjonskurs til kardiovaskulær forskning og medisin (5 studiepoeng) 5
MF9130 - Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MF9130E - Introductory course in statistics (8 studiepoeng) 8
MF9135 - Biomarkers in clinical research (5 studiepoeng) 5
MF9140 - Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MF9150 - Essentials of Neurophysiology: from neurons to circuits to behaviours (5 studiepoeng) 5
MF9155 - Introduction to statistics and bioinformatics for the analysis of large-scale biological data (5 studiepoeng) 5
MF9165 - Psykososiale målemetoder i psykiatri, atferdsfag og kommunikasjonsforskning (5 studiepoeng) 5
MF9170 - Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (3 studiepoeng) 3
MF9175 - Helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MF9185 - Critical perspectives on health and disease (5 studiepoeng) 5
MF9195 - OMICs in medical research (5 studiepoeng) 5
MF9215 - Life science, cell and animal research (3 studiepoeng) 3
MF9225 - A molecular approach to genetic and epigenetic gene regulation, from basic research to the clinic (5 studiepoeng) 5
MF9230 - Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MF9250 - Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MF9295 - Global health (5 studiepoeng) 5
MF9490 - Kurs i forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MF9510 - Logistisk regresjon, overlevelsesanalyse og Cox-regresjon (4 studiepoeng) 4
MF9510E - Logistic regression, survival analysis and Cox-regression (4 studiepoeng) 4
MF9555 - Analysis of repeated / correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MF9570 - New statistical methods for causal inference (4 studiepoeng) 4
MF9580 - Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4