Emner innen sosiologi og samfunnsgeografi

Viser 1–24 av 24 emner
Emne Studiepoeng
SGO9001 - Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SGO9003 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SGO9004 - Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SGO9005 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SGO9006 - Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SGO9007 - How to publish in high–level international journals (1 studiepoeng) 1
SGO9008 - Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SGO9009 - Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SGO9010 - Quantitative Methods and Spatial Analysis for Geographers (6 studiepoeng) 6
SGO9204 - History of Geographical Thought and Philosophy (6 studiepoeng) 6
SGO9205 - Urban Transformations (6 studiepoeng) 6
SOS9001 - Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SOS9003 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SOS9004 - Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SOS9005 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SOS9006 - Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SOS9007 - How to publish in high–level international journals (1 studiepoeng) 1
SOS9008 - Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SOS9009 - Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SOS9019 - Research Designs for Causal Inference (6 studiepoeng) 6
SOS9027 - Samtalemetodologi. Fokusgrupper og individuelle intervju (6 studiepoeng) 6
SOS9028 - Data visualization (6 studiepoeng) 6
SOS9029 - Spatial Data Analysis (6 studiepoeng) 6
SOS9233 - New Directions in Research on Social Class (6 studiepoeng) 6