English version of this page

Opptak til 1 ½ – 2-årige masterprogram

Søknadsprosess for norske og nordiske statsborgere og søkere med permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge.

Når kan du søke

Studier med oppstart i august

 • Søknadsweb åpner 1. februar.
 • Søknadsfristen er 15. april (1 mars dersom du kvalifiserer for tidlig svar).

For søknad til European Master in Health Economics and Management gjelder andre frister og prosedyrer.


Studier med oppstart i januar

 • Søknadsweb åpner 15. september.
 • Søknadsfristen er 15. oktober.

1. Hva ønsker du å studere?

UiO tilbyr masterprogrammer på norsk og masterprogrammer på engelsk.

Programmene har opptak en eller to ganger i året.

Du kan søke på inntil tre ulike masterprogrammer i prioritert rekkefølge.

2. Er du kvalifisert?

Finn ut hvilke opptakskrav og dokumentasjonskrav som er spesifikke for programmet du vil søke på ved å gå til programsiden.

Sett deg også inn i dokumentasjonskravene som er felles for alle masterprogrammene.

3. Forbered søknaden din

Sørg for at du har alle dokumenter tilgjengelig og i riktig format (pdf).

I Søknadsweb har du mulighet til å samtykke til at vi kan hente dine resultater fra andre norske læresteder (ikke BI). Du må da selv sjekke at alle resultater er synlige i Søknadsweb under "eksterne resultater".

Fullfører du utdanning/relevante emner i søknadssemesteret?

Da må du innen søknadsfristen 15. april/15. oktober laste opp:

 • en oversikt over hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester og når du er forventet ferdig

I tillegg må du laste opp:

 • karakterutskrift for avlagte emner, eller sørge for at resultatene er hentet fra andre norske læresteder og synlige under "eksterne resultater" i UiOs Søknadsweb.

Husk at du må laste opp endelig vitnemål innen ettersendingsfristen; 8. desember for studier som starter i januar og 1. juli for studier som starter i august.

4. Registrer søknaden din

Du registrerer søknaden din i Søknadsweb:

 • 1. februar - 15. april for studier som starter i august.
 • 15. september - 15. oktober for studier som starter i januar.
 • 1. februar - 1. mars for visse søkergrupper søkere som trenger tidlig svar på søknaden sin.

Innen søknadsfristen må du laste opp dokumentasjonen din og registrere søknad i Søknadsweb. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

4. Registrer søknaden din

Søknadsweb er nå stengt.

Søk om opptak i opptaksperiodene våre:

 • 1. februar - 15. april for studier som starter i august.
 • 15. september - 15. oktober for studier som starter i januar.
 • 1. februar - 1. mars for visse søkergrupper søkere som trenger tidlig svar på søknaden sin.

Innen søknadsfristen må du laste opp dokumentasjonen din og registrere søknad i Søknadsweb. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

5. Omprioritere søknadsalternativene dine

Du kan omprioritere de tre søknadsalternativene dine frem til 8. desember for studier som starter i januar og frem til 1. juli for studier som starter i august.

Dersom du får tilbud om opptak på din førsteprioritet vil de andre søknadsalternativene bortfalle.

6. Svar på søknaden din

Du vil få svar på søknaden din innen

 • 7. juli for studier som starter i august
 • 15. desember for studier som starter i januar

Dersom du får tilbud om opptak på et program vil du bli kontaktet på epost. Du vil også kunne se tilbudet i Søknadsweb, og du vil få en kort frist til å svare ja eller nei til tilbudet.