Spesielle opptakskrav

Nokre studieprogram har i tillegg til generell studiekompetanse krav om spesielle fag og/eller karakterkrav frå vidaregåande skule.

Medisin, odontologi, klinisk ernæring og farmasi

Du må ha ein av desse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og begge desse:

 • Fysikk 1 og Kjemi (1+2)

Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor)

Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor) 

Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

Informatikk: robotikk og intelligente systemer (bachelor)

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) +R2

Og ein av desse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskingslære (1+2)

Utvidet krav om Matematikk R2 er en forsøksordning som gjelder til og med opptak til studieåret 2021/2022. Det er foreløpig ikke avklart hva som skal være kravet fra studieåret 2022/2023. Denne nettsiden blir oppdatert når dette er avklart.

Program innan matematikk, naturvitskap og teknologi

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) +R2

Og ein av desse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskingslære (1+2)

Utvidet krav om Matematikk R2 er en forsøksordning som gjelder til og med opptak til studieåret 2021/2022. Det er foreløpig ikke avklart hva som skal være kravet fra studieåret 2022/2023. Denne nettsiden blir oppdatert når dette er avklart.

Samfunnsøkonomisk analyse (master - 5 år)

Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

Lærerutdanning (Lektorprogrammet)

Søkjarar til studieretningane Kultur- og samfunnsfag, Nordisk, Engelsk og Fremmedspråk må ha:

 • minimum 35 skulepoeng
 • eit gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer)*
 • eit gjennomsnitt på minimum karakteren 4,0 i matematikk (224 timer). Har du bestått eit programfag i matematikk (S1, S2, R1 eller R2), dekkjer du kravet uansett karakter i dette programfaget

Søkjarar til studieretning Realfag må ha:

 • minimum 35 skulepoeng
 • eit gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer)*
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) +R2

Og ein av desse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskingslære (1+2)

* Har du samisk som førstespråk eller andrespråk, gjeld karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterane i norsk (309 timer) og samisk (309 timer). Har du norsk teiknspråk eller finsk som andrespråk, gjeld karakterkravet i norsk gjennomsnittet av karakterane i første– og andrespråk.

Utvidet krav om Matematikk R2 er en forsøksordning som gjelder til og med opptak til studieåret 2021/2022. Det er foreløpig ikke avklart hva som skal være kravet fra studieåret 2022/2023. Denne nettsiden blir oppdatert når dette er avklart.

Andre måtar å dekkje krava på

Du kan dekkje dei spesielle opptakskrava med eldre realfag frå videregåande skule (samordnaopptak.no). Har du ikkje dei aktuelle realfaga frå vidaregåande skule, er det mogleg å dekkje dei spesielle opptakskrava med fag frå høgare utdanning.

Sjå også

Kontakt

Knutepunktet - sentralt studentinformasjonssenter.

Publisert 26. apr. 2010 15:42 - Sist endra 8. sep. 2021 13:27