English version of this page

Opptak til 1 ½ – 2-årige masterprogram

Søknadsprosess for norske og nordiske statsborgere og søkere med permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge.

Når kan du søke

Studier med oppstart i august

 • Søknadsweb åpner 1. februar.
 • Søknadsfristen er 15. april (1 mars dersom du kvalifiserer for tidlig svar).

For søknad til European Master in Health Economics and Management gjelder andre frister og prosedyrer.


Studier med oppstart i januar

 • Søknadsweb åpner 15. september.
 • Søknadsfristen er 15. oktober.

1. Hva ønsker du å studere?

UiO tilbyr masterprogrammer på norsk og masterprogrammer på engelsk.

Programmene har opptak en eller to ganger i året.

Du kan søke på inntil tre ulike masterprogrammer i prioritert rekkefølge.

2. Er du kvalifisert?

Finn ut hvilke opptakskrav og dokumentasjonskrav som er spesifikke for programmet du vil søke på ved å gå til programsiden.

Sett deg også inn i dokumentasjonskravene som er felles for alle masterprogrammene.

3. Forbered dokumentene dine

Sørg for at du har alle dokumenter tilgjengelig og i riktig format (pdf).

I Søknadsweb har du mulighet til å samtykke til at vi kan hente dine resultater fra andre norske læresteder (ikke BI og Bjørknes høyskole). Du må da selv sjekke at alle resultater er synlige i Søknadsweb under "eksterne resultater".

4. Fullfører du utdanning/relevante emner i søknadssemesteret?

Da må du innen søknadsfristen 15. april/15. oktober laste opp:

 • en oversikt over hvilke emner du er meldt opp til i søknadssemesteret og når du er forventet ferdig.

Du kan dokumentere at du skal ta emner dette semesteret enten med en skjermdump fra din studentweb, en oversikt over emner med tilhørende eksamensdatoer som du selv lager, eller med en bekreftelse fra ditt lærested. 

I tillegg må du laste opp:

 • offisiell karakterutskrift for avlagte emner, eller sørge for at resultatene er hentet fra andre norske læresteder og synlige under "eksterne resultater" i UiOs Søknadsweb.

Husk at du må laste opp endelig vitnemål innen ettersendingsfristen; 7. desember for studier som starter i januar og 1. juli for studier som starter i august.

5. Registrer søknaden din

Søknadsweb er nå stengt.

Søk om opptak i opptaksperiodene våre:

 • 1. februar - 15. april for studier som starter i august.
 • 15. september - 15. oktober for studier som starter i januar.
 • 1. februar - 1. mars for visse søkergrupper søkere som trenger tidlig svar på søknaden sin.

Innen søknadsfristen må du laste opp dokumentasjonen din og registrere søknad i Søknadsweb. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

6. Omprioritere søknadsalternativene dine

Du kan omprioritere de tre søknadsalternativene dine frem til 7. desember for studier som starter i januar og frem til 1. juli for studier som starter i august.

Dersom du får tilbud om opptak på din førsteprioritet vil de andre søknadsalternativene bortfalle.

7. Svar på søknaden din

Du vil få svar på søknaden din innen

 • 5. juli for studier som starter i august
 • 14. desember for studier som starter i januar

Dersom du får tilbud om opptak på et program vil du bli kontaktet på epost. Du vil også kunne se tilbudet i Søknadsweb, og du vil få en kort frist til å svare ja eller nei til tilbudet.

8. Etterfyllingsopptak

17. juli og 6. august vil programmer som har ledige plasser tilby disse til søkere som står på venteliste. Du må svare på eventuelt tilbud innen hhv. 24. juli og 11. august.

Dersom du får et nytt tilbud på et høyere prioritert studieønske i etterfyllingsopptaket, mister du automatisk plassen du først takket ja til i hovedopptaket.