Opptak til 1 ½ – 2-årige masterprogrammer for nordiske statsborgere og søkere bosatt i Norge

Finn masterprogram

For å finne informasjon om opptakskrav må du finne masterprogrammet du vil søke på. Du kan søke på inntil tre ulike masterprogrammer i prioritert rekkefølge. For å se frister for søkere som ikke er bosatt i Norge, kan du gå til den engelske versjonen av denne siden.

Søknadsfrister

Masterprogrammer med oppstart i august

  • Søknadsweb åpner 1. februar.
  • 1. mars er søknadsfrist dersom du kvalifiserer for tidlig svar eller søker opptak til Helseadministrasjon eller European Master in Health Economics and Management.
  • 15. april er søknadsfristen for alle andre programmer.
  • Du vil få svar på søknaden din 8. juli.

Etterfyllingsopptak

18. juli og 10. august vil programmer som har ledige plasser tilby disse i etterfyllingsopptak. Du må svare på eventuelt tilbud innen hhv. 25. juli og 17. august.

Dersom du får et nytt tilbud på et høyere prioritert studieønske i etterfyllingsopptaket, mister du automatisk plassen du først takket ja til i hovedopptaket.

Masterprogrammer med oppstart i januar

  • Søknadsweb åpner 15. september.
  • Søknadsfristen er 15. oktober.
  • Du vil få svar på søknaden din 16. desember.

Poengrenser

Publisert 2. mars 2022 16:08 - Sist endret 26. aug. 2022 10:47