English version of this page

Opptak til 1 ½ – 2-årige masterprogrammer for nordiske statsborgere og søkere bosatt i Norge

For å finne informasjon om opptakskrav må du finne masterprogrammet du vil søke på. Du kan søke på inntil tre ulike masterprogrammer i prioritert rekkefølge. For å se frister for søkere som ikke er bosatt i Norge, kan du gå til den engelske versjonen av denne siden.

Søknadsfrister

Masterprogrammer med oppstart i august

Masterprogrammer med oppstart i januar

  • Søknadsweb åpner 15. september.
  • Søknadsfristen er 15. oktober.
  • Du vil få svar på søknaden din 13. desember.