Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Biovitenskap er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 100 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 40 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 40 studiepoeng

Studieløp

6. semester


Utviklingssemester

Frie emner

Fordypningsemner

EXPHIL03 - Examen philosophicum
 

5. semester

4. semester 

3. semester

BIOS1140 – Evolusjon og genetikk

 BIOS1150 – Biologisk mangfold

2. semester

 BIOS1120 – Fysiologi

 BIOS1130 – Biokjemi I

 FYS1001 – Innføring i fysikk

1. semester

 BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

 BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi og HMS-emner

 KJM1002 – Innføring i kjemi / KJM1101 – Generell kjemi

 

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Fra høsten 2018 får emner i realfag (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Emner i biovitenskap får nye krav fra høsten 2019. Les mer om hvilke krav som gjelder på hver enkelt emneside.

Hvis du fikk opptak på programmet før høsten 2019, vil du være unntatt fra de nye kravene når du tar emner på dette studieprogrammet og få tilbud om et frivillig støtteemne i matematikk høsten 2018.

Les mer om hva som gjelder for deg.

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Du velger 4 av følgende emner:

Vår:

Høst:

Hvilke emner du velger som obligatoriske fordypningsemner kan påvirke hvilke studieretninger på masterprogrammet i biovitenskap du kvalifiserer til. 

Utviklingssemester/frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan velge å ta frie emner, reise på utveksling til utlandet eller Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), eller skrive en prosjektoppgave. Dersom du ønsker å reise på utveksling til utlandet eller Svalbard og samtidig planlegger å søke deg videre inn på et masterprogram er det viktig å huske at noen fordypningsemner kun går på høstsemesteret. Hvis disse ikke kan erstattes av emner fra andre læresteder anbefales utveksling i 4. eller 6. semester.

Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskrav som oppgitt på emnesiden. De kan gjerne velges blant de obligatoriske fordypningsemnene. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder.  Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt i din utdanningsplan, kontakt studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap.

Studier ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

For programstudenter som ønsker å studere ett semester ved UNIS på Svalbard er det mulig å reise i 4., 5. eller 6. semester. Det er også mulig å studere to semestre ved UNIS, da anbefales det å reise i 4. og 5. semester. Se forslag til studieløp ved UNIS i:

På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS)
 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i biovitenskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:28 - Sist endret 20. des. 2018 15:45