Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i biovitenskap er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng.

Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 100 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 40 studiepoeng
  • Utviklingssemester / frie emner, 40 studiepoeng

Studieløp

6. semester

Utviklingssemester
Frie emner
Fordypningsemner
EXPHIL03 – Examen philosophicum

5. semester
4. semester
3. semester BIOS1140 – Evolusjon og genetikk BIOS1150 – Biologisk mangfold STK1000 – Innføring i anvendt statistikk
2. semester BIOS1120 – Fysiologi BIOS1130 – Biokjemi I FYS1001 – Innføring i fysikk
1. semester BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi og HMS-emner KJM1002 – Innføring i kjemi / KJM1101 – Generell kjemi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Noen av de obligatoriske emnene har de spesielle opptakskravene for matematikk, naturvitenskap og teknologi, men som student på dette programmet er du fritatt fra dette kravet på obligatoriske emner.

Obligatoriske fellesemner

Fellesemner

 

Obligatoriske fordypningsemner

Du velger 4 av følgende emner:

Vår

Høst

Hvilke emner du velger som obligatoriske fordypningsemner kan påvirke hvilke studieretninger på masterprogrammet i biovitenskap du kvalifiserer til. 

Utviklingssemester

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan reise på utveksling til utlandet, studere ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), ha arbeidspraksis i en bedrift eller velge frie emner. 

Utveksling

Dersom du ønsker å reise på utveksling til utlandet og samtidig planlegger å søke deg inn på et masterprogram, vær oppmerksom på at noen fordypningsemner kun går på høstsemesteret. Hvis disse ikke kan erstattes av emner fra andre læresteder på utveksling, anbefaler vi utveksling i 4. eller 6. semester.

Semester på Svalbard (UNIS)

Programstudenter som ønsker å studere ett semester ved UNIS på Svalbard kan reise i 4., 5. eller 6. semester. Det er også mulig å studere to semestre ved UNIS, da anbefaler vi å reise i 4. og 5. semester. Se forslag til studieløp ved UNIS i:

Se filmer og les mer om å studere på Svalbard (UNIS)

Arbeidspraksis

Som programstudent på biovitenskap kan du få praksisplass i en bedrift. Et praksisopphold vil kunne gi deg reell arbeidserfaring, og du vil få arbeidsoppgaver relevante for din utdanning. Bachelorstudenter på biovitenskap kan søke opptak til praksisemnet BIOS3050 – Arbeidspraksis i biovitenskap. Les blogginnleggene til studenter som har vært i praksis.

Forskningspraksis

Som programstudent på biovitenskap kan du få personlig og praktisk erfaring med forskning gjennom å gjøre en forskningsoppgave på Institutt for biovitenskapsøke, gjennom emnet BIOS3060 – Forskningspraksis i biovitenskap. Dette er forbeholdt sprogramstudenter på biovtienskap og gir unik erfaring allerede på bachelornivå.  

Frie emner

Du kan velge fritt blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskravene til emnet. Du kan gjerne velge emner blant de obligatoriske fordypningsemnene, eller emner innenfor et annet fagområde. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Hvis du får problemer med å melde deg til et fritt emne, kontakt studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap.

Computational Science: Bioscience studieløp

For studenter som ønsker å kvalifisere seg til den unike og beregningsorienterte masterretningen CS:Bioscience har vi satt opp et alternativt studieløp. I dette studieløpet byttes STK1000 ut med STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, mens MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra inngår i graden som frie emner.

NB! Emner i matematikk som inngår her, har krav om matematikk R2 / tilsvarende som må være bestått dersom man ønsker å gå dette studieløpet.

CS: Bioscience studieløp

6. semester Fordypningsemne Fordypningsemne Fritt emne
5. semester Fordypningsemne Fordypningsemne MAT1120 – Lineær algebra
4. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
3. semester BIOS1140 – Evolusjon og genetikk BIOS1150 – Biologisk mangfold MAT1100 – Kalkulus
2. semester BIOS1120 – Fysiologi BIOS1130 – Biokjemi I FYS1001 – Innføring i fysikk
1. semester BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi og HMS-emner KJM1002 – Innføring i kjemi / KJM1101 – Generell kjemi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Man kan også kvalifisere til denne masterstudieretningen ved å følge det ordinære studieløpet, inkludert STK1000 – Innføring i anvendt statistikk, dersom MAT1100 – Kalkulus,  MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra inngår som valgfrie emner. 

 

Krav for å beholde studieplassen

Det er bestemte krav man må overholde som student på programmet. Les mer om hvordan du beholder studieplassen din.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i biovitenskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Periodisk programevaluering

Periodisk programevaluering 2021
 

Publisert 22. feb. 2016 13:28 - Sist endret 28. okt. 2022 12:13