Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i biovitenskap er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng.

Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 100 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 40 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 40 studiepoeng

Studieløp

6. semester


Utviklingssemester

Frie emner

Fordypningsemner

EXPHIL03 - Examen philosophicum
 

5. semester

4. semester 

3. semester

BIOS1140 – Evolusjon og genetikk

 BIOS1150 – Biologisk mangfold

2. semester

 BIOS1120 – Fysiologi

 BIOS1130 – Biokjemi I

 FYS1001 – Innføring i fysikk

1. semester

 BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

 BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi og HMS-emner

 KJM1002 – Innføring i kjemi / KJM1101 – Generell kjemi

 

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Fra høsten 2018 og 2019 fikk emner i realfag og biovitenskap spesielle opptakskrav. Les mer om hva som gjelder for deg.

Obligatoriske fellesemner

Fellesemner

 

Obligatoriske fordypningsemner

Du velger 4 av følgende emner:

Vår

Høst

Hvilke emner du velger som obligatoriske fordypningsemner kan påvirke hvilke studieretninger på masterprogrammet i biovitenskap du kvalifiserer til. 

Utviklingssemester

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan reise på utveksling til utlandet, studere ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), ha arbeidspraksis i en bedrift eller velge frie emner. 

Utveksling

Dersom du ønsker å reise på utveksling til utlandet og samtidig planlegger å søke deg inn på et masterprogram, vær oppmerksom på at noen fordypningsemner kun går på høstsemesteret. Hvis disse ikke kan erstattes av emner fra andre læresteder på utveksling, anbefaler vi utveksling i 4. eller 6. semester.

Semester på Svalbard (UNIS)

Programstudenter som ønsker å studere ett semester ved UNIS på Svalbard kan reise i 4., 5. eller 6. semester. Det er også mulig å studere to semestre ved UNIS, da anbefaler vi å reise i 4. og 5. semester. Se forslag til studieløp ved UNIS i:

Se filmer og les mer om å studere på Svalbard (UNIS)

Arbeidspraksis

Som programstudent på biovitenskap kan du få praksisplass i en bedrift. Et praksisopphold vil kunne gi deg reell arbeidserfaring, og du vil få arbeidsoppgaver relevante for din utdanning. Bachelorstudenter på biovitenskap kan søke opptak til praksisemnet BIOS3050 – Arbeidspraksis i biovitenskap. Les blogginnleggene til studenter som har vært i praksis.

Frie emner

Du kan velge fritt blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskravene til emnet. Du kan gjerne velge emner blant de obligatoriske fordypningsemnene, eller emner innenfor et annet fagområde. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Hvis du får problemer med å melde deg til et fritt emne, kontakt studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap.

Computational Science: Bioscience studieløp

For studenter som ønsker å kvalifisere seg til den unike og beregningsorienterte masterretningen CS:Bioscience har vi satt opp et alternativt studieløp. I dette studieløpet byttes STK1000 ut med STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, mens MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra inngår i graden som frie emner.

NB! Emner i matematikk som inngår her, har krav om matematikk R2 / tilsvarende som må være bestått dersom man ønsker å gå dette studieløpet.

CS: Bioscience studieløp

6. semester

Fordypningsemne

Fordypningsemne

Fritt emne

5. semester

Fordypningsemne Fordypningsemne MAT1120 – Lineær algebra

4. semester 

 EXPHIL03 – Examen philosophicum STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra

3. semester

BIOS1140 – Evolusjon og genetikk

 BIOS1150 – Biologisk mangfold

MAT1100 – Kalkulus

2. semester

 BIOS1120 – Fysiologi

 BIOS1130 – Biokjemi I

 FYS1001 – Innføring i fysikk

1. semester

 BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

 BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi og HMS-emner

 KJM1002 – Innføring i kjemi / KJM1101 – Generell kjemi

 

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Man kan også kvalifisere til denne masterstudieretningen ved å følge det ordinære studieløpet, inkludert STK1000 – Innføring i anvendt statistikk, dersom MAT1100 – Kalkulus,  MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra inngår som valgfrie emner. 

 

Krav for å beholde studieplassen

Det er bestemte krav man må overholde som student på programmet. Les mer om hvordan du beholder studieplassen din.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i biovitenskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:28 - Sist endret 1. des. 2021 18:45