Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold under studiene er en mulighet til å få unik kompetanse innenfor biovitenskap. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan jeg dra?

Du kan dra på utveksling i 4., 5. og/eller 6. semester. Du kan ta emner innenfor fordypningsgruppen eller de frie emnene i graden din. Vi oppfordrer alle våre studenter til å dra på utveksling i løpet av studiet.

Hvor kan jeg reise?

Eksempler på universiteter du kan dra til:

Se den komplette listen over alle utvekslingsavtalene til Institutt for Biovitenskap.

Du kan også dra på utveksling til andre universiteter i Europa, Asia, Sør og Nord Amerika, Australia eller Afrika.

Utveksling til Svalbard

Utveksling til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er et spennende alternativ for studenter på biovitenskap. Du møter et internasjonalt studiemiljø og samarbeider med forskere som er eksperter på Arktis.

Kontakt

Ta kontakt med en studieveileder for veiledning og hjelp til å planlegge utenlandsoppholdet ditt.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO