Jobb og videre studier

Kunnskap om biovitenskap er nyttig i mange deler av arbeidslivet, for eksempel innen biomedisinsk forskning, natur- og klimaforvaltning, bioteknologisk og farmasøytisk industri og havbruksnæringen.

Student i labfrakk med hansker som arbeider med prøver på laboratoriet

Foto: Simen Kjellin

Hva jobber en biolog med?

Mange stillinger som lyses ut i dag krever mastergrad, derfor velger de fleste å fortsette med en toårig master i Biovitenskap. Hvilke stillinger som er aktuelle for deg avhenger av hvilken fagretning du velger. En mastergrad i Biovitenskap vil gjøre deg til en kunnskapsperson innenfor ditt fag, og det finnes et vidt spekter av potensielle arbeidsgivere.

Insektsforsker med håv på ekspedisjon på Svalbard
UiO/Geir Søli

Fagfelt for master i biovitenskap

Vi har flere ulike fagfelt innenfor biovitenskap der det er mulig å ta en master. Opptakskravene finner du på sidene til hver retning:

Alle disse fagfeltene gir mulighet til å gå videre til doktorgrad eller til en annen jobb.

Jobbmuligheter med master i biovitenskap

Student på forskningsfartøy med hjelm
Yngve Vogt/UiO

En bredere realfaglig bakgrunn kan også åpne for andre yrkeskarrierer enn de som har vært relevante for tradisjonelle biologiutdannelser. 

Majoriteten av våre studenter får relevant jobb etter studiene  

Få relevant jobberfaring i løpet av studiene 

Som student på bachelorprogrammet i biovitenskap kan du få relevant arbeidserfaring på flere måter.

Arbeidspraksis

Gjennom emnet BIOS3050 - Arbeidspraksis kan du få praksisplass hos en bedrift og selv erfare hva en biolog jobber med. Kanskje du også kan bli litt klokere på hvor du selv kunne tenke deg å jobbe etter endte studier?

Forskningspraksis

Klør du i fingrene etter å kaste deg ut i forskningen? Gjennom emnet BIOS3060 - Forskningspraksis kan du allerede som bachelorstudent få personlig og praktisk erfaring gjennom å gjøre en forskningsoppgave. 

 

Hjelpelærer eller deltagelse i forskning

Hvert semester trengs det hjelpelærere i ulike emner. Arbeidet kan bestå av retting av oppgaver eller laboratorierapporter, praktisk hjelp i gruppetimer, laboratorieundervisning eller i feltarbeid. Disse stillingene lyses ut hvert semester og er aktuelle uansett hvor du er i studieløpet. 

Det finnes også muligheter for å delta i forskningen som student. Mange forskningsprosjekter tar gjerne i mot studenter og gir dem muligheten til å bidra med arbeidet. 

Sommer- og deltidsjobber

Bedrifter tar stadig vekk kontakt med instituttet i søken etter studenter til sommer- eller deltidsjobber. Disse, og andre relevante stillinger, videreformidles til deg som student. Du får dermed muligheten til å sikre seg relevant arbeidserfaring underveis i studiene. 

UiO:Life Science sommerprosjekt

Hver sommer lyser UiO:Lifescience ut sommerprosjekter til UiO-studenter. Både bachelor- og masterstudenter kan søke, der 40 velges ut og tildeles et forskningsprosjekt. Et slikt sommerprosjekt vil kunne gi deg kontakter i arbeidslivet, relevant arbeidserfaring og et supert bidrag til CV'en. 

iGEM

iGEM (International Genetical Engineered Machine) er en årlig, internajonal konkurranse hvor studenter samles for å finne løsninger på globale problemer ved hjelp av syntetisk biologi. 


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

 

Publisert 22. feb. 2016 13:28 - Sist endret 28. okt. 2022 11:11