Jobb og videre studier

Hva jobber en biolog med?

Kunnskap om biovitenskap er nyttig i mange deler av arbeidslivet, for eksempel innen biomedisinsk forskning, natur- og klimaforvaltning, bioteknologisk og farmasøytisk industri og havbruksnæringen.

Etter en bachelor i Biovitenskap velger de fleste å fortsette med en toårig master i Biovitenskap.

Fagfelt for master i biovitenskap

Vi har flere ulike fagfelt innenfor biovitenskap der det er mulig å ta en master. Opptakskravene  finner du på sidene til hver retning:

Alle disse fagfeltene gir mulighet til å gå videre til doktorgrad eller til en annen jobb.

Jobbmuligheter med master i biovitenskap

  • Miljørådgiver i offentlig sektor, en organisasjon eller for et privat firma
  • Testing og utvikling av legemidler eller rådgiver for institusjoner som jobber med helse
  • Forsker eller tekniker i bioindustri (alt fra helserelatert industri til matsikkerhet)
  • Utvikling og analyse av prøver på sykehus
  • Lektor eller lærer
  • Forsker

En bredere realfaglig bakgrunn kan også åpne for andre yrkeskarrierer enn de som har vært relevante for tradisjonelle biologiutdannelser. 

Majoriteten av våre studenter får relevant jobb etter studiene  

Få relevant jobberfaring gjennom arbeidspraksis

Som student på bachelorprogrammet i biovitenskap kan du få praksisplass hos en bedrift. Se hvordan våre studenter har fått relevant erfaring i arbeidspraksis!
 


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. feb. 2016 13:28 - Sist endret 27. mars 2020 08:38