Biovitenskap (bachelor)

Biovitenskap er biologi og molekylærbiologi. Fra genforskning i laboratoriet til feltarbeid i Antarktis: Ved å studere biovitenskap lærer du om mangfoldet og sammenhenger i naturen og om hvordan kroppen normalt fungerer, fra organsystemer til celler og gener og hva som går galt ved sykdom. Vi bruker matematikk og dataverktøy til å modellere alt fra hvordan hjernen fungerer til hvordan klimaet påvirker økosystemer.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 180
Studiet varer: 3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?