Programmet tar ikke opp nye studenter

Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Fysikk og astronomi. Studieretningen Meteorologi og oseanografi videreføres på studieprogrammet Geofysikk og klima.

5 studenter forteller om studieprogrammet

Hva kan du jobbe med?

  • jorgen-tromborg507 Profesjonell problemløser 4. jan. 2017 09:15

    Fysiker Jørgen Kjoshagen Trømborg er konsulent i McKinsey & Company og hjelper andre med å ta vanskelige avgjørelser.

  • liten-live-vortex Mellom mennesker og maskiner 9. nov. 2016 18:44

    Live Furnes Øyen er medisinsk fysiker på Radiumhospitalet.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Se film om tre av temaene du kan studere