Geofysikk og klima (bachelor)

Her får du utforske fysiske prosesser i geofag: fra vær og klima, havstrømmer, elver, isbreer, fjell til sedimentære bassenger og naturkatastrofer. Du lærer hvordan de ulike kretsløpene knytter jordsystemet sammen, og vi bruker modelleringer og beregninger for å forstå naturen. Med jordas begrensede ressurser og pågående klimaendringer er dette kunnskap som trengs for å løse viktige klima- og miljøutfordringer, og valgmulighetene videre er mange.

Hva kan du jobbe med?

  • meteorolog_terje_alsvik_none.normal Værmann på NRK 22. aug. 2017 11:29

    Terje Alsvik Walløe (34) er et kjent ansikt fra TV. Han er en av værmennene på NRK, en frilansjobb han har i tillegg til statsmeteorologstillingen ved Meteorologisk institutt.

  • LissMarieAndreassenGEO Forsker på isbreer 4. juli 2017 16:29

    I Norge kommer 98 % av elektrisiteten vår fra vannkraft. I alt 15 % av denne kommer fra vassdrag med breer. Isbreene er svært sensitive for klimaforandringer, og er regnet som en nøkkelindikator på effektene av klimaendringer, både lokalt og globalt.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Studiestart

i dag aug.
12:15, Vilhelm Bjerknes' hus
24 aug.
16:00, Auditorium 1, The Science Library, Vilhelm Bjerknes' hus