Studieliv og studentpolitikk på internasjonale studier

Programutvalget for internasjonale studier

Programutvalget (PU) består av studentrepresentanter fra internasjonale studier. PU jobber for å fremme studentenes interesser.

Medlemmer 2017-2018

Jon Eskil Ramsrud Kindberg (Leder)

Elise Barring Berggren (Nestleder, økonomiansvarlig og ansvarlig for Faggruppa)

Anders Svartberg (PR-leder)

Camilla O. Jensen (Sportsleder)

Tolu Adekoya (InterKult-leder)

Mona Glavin (Turgruppe-leder)

Øvrige medlemmer

Kristin Hoffstad Dahn

Mathias Opdal Weseth

Lydia Merlene Tangvik

Emma Skovro Thoresen

Ragnhild Moe Walderhaug

 

SVSU

Tobias Langås Handeland

 

Instituttstyrerpresentant

Mona Glavin

 

Facebook: Inter Info

Regler og søknadsskjemaer for støtte til sosiale og faglige programaktiviteter

Hvert år settes det av en viss sum i fakultetets budsjett til kull- og programtiltak på de tverrfaglige studieprogrammene. Programutvalget kan søke av disse midlene om støtte til studentsosiale tiltak.

  • Det kan søkes om støtte til faglig relevante aktiviteter som debatter, gjesteforelesere, besøk til institusjoner og lignende.
  • Send inn søknad i forkant av de planlagte aktivitetene. Søknaden må inneholde en spesifisert sum.
  • Send søknaden til studiekonsulenten på programmet. Den godkjennes av programledelsen.
  • I etterkant av et arrangement må programutvalget fremvise originale kvitteringer for utgiftene for å få refundert beløpet. 
  • Søk med dette skjemaet
Publisert 14. okt. 2013 11:38 - Sist endret 12. sep. 2017 13:49