Studieopphold i utlandet

Som student på kultur og kommunikasjon har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. UiO har mange spennende avtaler i samtlige verdensdeler. Utenlandsoppholdet er ikke obligatorisk, men et tilbud som gir studenten mulighet til å utvide sin internasjonale kompetanse og omstillingsevne.

Når kan jeg dra?

Det er tilrettelagt for at du kan gjennomføre et utvekslingsopphold i 4. eller 5. semester, avhengig av hvilken fordypning du tar. De fleste utvekslingsavtaler har krav om at studenter må ha avlagt et minimum antall studiepoeng før avreise, denne informasjonen står på hver enkelt avtaleside. Det er viktig å begynne planleggingen tidlig, ta derfor kontakt med SV-infosenter dersom du vurderer å studere et semester i utlandet.

Hvor kan jeg dra?

Knappen nederst på siden tar deg til en oversikt over alle universiteter som Universitetet i Oslo har avtale med. Studenter som tar en bachelorgrad i Kultur og kommunikasjon prioriteres på programmets egne avtaler og fakultetets avtaler. Dette finner du informasjon om på hver enkelt avtale.

Programmets avtale

SV-fakultetsavtaler

Vi anbefaler Universitetet i Utrecht der vi har en avtale med Faculty of Social and Behavioural Sciences.

Her finner du fagområder som er svært aktuelle for mange på Kultur og kommunikasjon.

 

Emnevalg og godkjenning

Frie emner i utlandet

Det anbefales å ta frie emner på utveksling, og skal du kun avlegge frie emner trenger du ikke å søke om forhåndsgodkjenning. Du må selv passe på at emner du tar i utlandet ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller senere skal ta i din bachelorgrad ved UiO.

Obligatoriske emner i utlandet

Skal du avlegge ett eller flere emner i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, trenger du en faglig vurdering fra UiO, og må søke om forhåndsgodkjenning. Emnebeskrivelse og pensumliste over emnet du ønsker å ta i utlandet må da sendes med søknad om forhåndsgodkjenning.

Les mer om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning.

Les ellers viktig informasjon om emnevalg på avtalesiden med universitetet du skal til.

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 3. mai 2013 10:51 - Sist endret 9. jan. 2018 12:36