Hvorfor velge dette programmet?

Tenker du globalt og handler lokalt? Samfunnsgeografi er studiet for deg som vil studere sammenhenger mellom det lokale og globale, og engasjere deg i de problemene våre samfunn står overfor.

I samfunnsgeografi studerer vi hvordan de store globale spørsmålene ofte henger sammen med situasjonen på de enkelte steder. Steder representerer et grunnleggende trekk ved samfunnet, hendelser «finner sted». Steder er ulike, noe som gjør at endringer i samfunnet gir ulike utslag på ulike steder.

Siden det er en rekke faktorer som påvirker steder, er samfunnsgeografi et fag som inviterer til dialog og som egner seg godt i en kombinasjon med andre samfunnsfag. Et eksempel på det er klimaendringer som samfunnet må tilpasse seg, men det er store geografiske variasjoner i hvordan tilpasningen vil skje. Både økonomiske, teknologiske, politiske og kulturelle faktorer vil påvirke steders tilpasning til klimaendringer.

Dette programmet retter seg mot deg som har interesse for å se sammenhengen mellom menneskers handlinger og levekår både på lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt nivå. Gjennom studiet får du øvet opp din evne til kritisk og analytisk tenkning, og du lærer deg metoder for å analysere ulike samfunnsprosesser.

Studiemiljø

For nye studenter på bachelorprogrammet i samfunnsgeografi arrangeres det hvert år hyttetur til Nordmarka som del av semesterstarten. På hytteturen blir du kjent med dine medstudenter, og med studentforeningene som arrangerer ulike studentaktiviter på programmet. Programutvalget, festforeningen Terra og tidsskiftet Samfunnsgeografen jobber alle for et godt studiemiljø, og du er hjertelig velkommen som bidragsyter i et eller flere utvalg/foreninger.

Studier i utlandet

På UiO finnes det utvekslingsavtaler med en rekke universiteter, deriblant fleresom rankes blant de beste i verden (jf. Times Higher Education World University Rankings). Samfunnsgeografi har utvekslingsavtaler med flere universiteter i Afrika og Europa. Mange av studentene våre velger å ta ett eller flere semestre utenlands, og har stort utbytte av det. Les mer om studieopphold i utlandet.

Videre studier og jobb

Med en bachelorgrad med fordypning i samfunnsgeografi kan du få opptak på masterprogrammet i samfunnsgeografi og enkelte tverrfaglige masterprogrammer. En mastergrad i samfunnsgeografi kvalifiserer videre til deltakelse i forskningsprosjekter og til doktorgradsstudier. Mulighetene for relevant jobb med utdannelse i samfunnsgeografi er gode. Mange samfunnsgeografer jobber innen offentlig forvaltning, norske og internasjonale organisasjoner, skoleverket, privat næringsliv og mediene. Les mer om jobb og videre studier.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. des. 2015 15:46