Studieliv og studentpolitikk på sosiologi

Her finner du informasjon og lenker til informasjon om studieliv og studiepolitikk aktuelt for bachelor- og masterprogrammet i sosiologi.

Studentsosiale tiltak

For å få støtte til sosiale eller faglige aktiviteter, må programutvalget søke om støtte i forkant av arrangementet.

Regler for bruk av midler til studentsosiale tiltak og studietur.

Søknads- og refusjonsskjema for støtte til sosiale og faglige programaktiviteter.

 

Refusjon av utlegg

Hvis medlemmer av programutvalget legger ut penger til sosiale og faglige programaktiviteter som det på forhånd har blitt innvilget støtte til, skal man få refundert disse pengene. Dette gjøres ved å fylle inn refusjonsskjemaet som ligger ved søknadsskjemaet om studentsosiale tiltak. Refusjonsskjema, sammen med originalkvitteringer, leveres til studiekonsulenten.

Les mer om refusjon .

 

Sosiologi.org

Informasjon om programutvalget, Eilert og Socius finner du på deres hjemmeside sosiologi.org. Ønsker du å sende en e-post til de som sitter i Programutvalget på programmet, bruker du adressen programutvalget(at)sosiologi.uio.no.

 

Studentpolitikk

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) jobber for å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor fakultetsledelsen.

Studentparlamentet er UiO-studentenes øverste valgte organ. Vi jobber med å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor universitetsledelsen, de sentrale organene i Norsk Studentorganisasjon, Oslo kommune og Stortinget.

Publisert 6. juni 2012 14:31 - Sist endret 6. juni 2012 14:31