Karriereintervjuer

Ingrid Skinlo jobber hos Nordisk Film Kino.

Aurora Berg jobber ved UiO.

Kaja jobber i Executives' Global Network Norge.

Samina Carina Ishaq jobber i Oppegård kommune.

Lise Kristiansen jobber i Ipsos. 

Alexander jobber for Høyre.

Lars jobber med å hjelper flyktninger inn i arbeidslivet.

Skule Wigenstad jobber med rusmiddelforskning.

Elli jobb hos Elevator - en del av Frelsesarmeens rusomsorg.

Eirin jobber for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Thov jobber i Konfliktrådet.

Magnhild jobber i kriminalomsorgen.

Lars Sætren jobber i NRK.no.

Joakim Dyrnes jobber ved UiO.

Hege Elisabeth jobber ved UiO

Gjyri Helén Werp jobber i KK.no.

Gisle jobber i Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner.

Eirin forsker på kjønn og familie.

Christine Viland jobber for Nordic Choice Hotels.

Stein jobber i Røde Kors.

Tine jobber for Mannstelefonen, krise- og rådgivningstelefon for menn.

Elisabeth jobber i Grorudalssatsingen.

Kari jobber ved UiO.

Robert Feiring jobber i Skatteetaten.

Erlend jobber i attføringsbedriften Follo Futura.