Karriereintervjuer

Kristin Horn Bringedal er spesialrådgiver i Byrådsavdeling for finans, plan- og strategiseksjonen i Oslo kommune. 

Kaja Sørgaard Hind er nettverksrådgiver i EGN Norge.

Samina Carina Ishaq er flyktningkonsulent ved Oppegård kommune (NAV)

Lise Kristiansen jobber med dataanalyser innen innovasjon, posisjonering, behovskartlegging og mye mer i Ipsos Loyalty. 

Alexander Zlatanos Ibsen er politisk rådgiver for Høyres utenriks - og forsvarskomité på Stortinget.

Lars Toft er produktutvikler i A2B Norge, som hjelper flyktninger inn i arbeidslivet.

Skule Wigenstad jobber med rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet.

Elli Graf er daglig leder i Elevator - en del av Frelsesarmeens rusomsorg.

Aurora Berg er studiekonsulent på Psykologisk institutt.

Eirin er prosjektmedarbeider i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Ingrid Skinlo jobber hos Nordisk Film Kino.

Thov Midtsund Nordbø er ungdomskoordinator i Konfliktrådet.

Magnhild Stavheim Welde er tilbakeføringskoordinator i kriminalomsorgen.

Lars Sætren er forsideredigerer for NRK.no.

Joakim Dyrnes er prosjektleder ved Psykologisk institutt.

Hege Elisabeth Løvbak er likestillingsrådgiver ved Universitetet i Oslo

Gjyri Helén Werp er ansvarlig redaktør for KK.no.

Gisle Bruknapp er rådgiver i Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner.

Eirin Pedersen forsker på kjønn og familie ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Christine Viland er kommunikasjonsdirektør i Nordic Choice Hotels.

Stein Viggo Moe er rådgiver i Oslo Røde Kors.

Tine Andrea Prøitz er koordinator for Mannstelefonen, Norges eneste krise- og rådgivningstelefon for menn.

Elisabeth er prosjektkoordinator i Grorudalssatsingen

Kari Nyheim Solbrække jobber ved Institutt for helse og samfunn, UiO.

Robert Feiring seniorrådgiver hos Skatteetatens IT- og servicepartner