Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i sosiologi er et fulltidsstudium på tre år og 180 studiepoeng.

Bachelorprogrammet i sosiologi består av:

 • Fordypning i sosiologi (90 studiepoeng) bestående av:
  • obligatoriske emner (70 sp)
  • spesialiseringsemner i sosiologi (20 sp)
 • Valgfritt støttefag, 40-gruppe (40 studiepoeng)
 • Frie emner (30 studiepoeng)
 • Ex.phil. og ex.fac. (20 studiepoeng)

Studieløp

6. semester Spesialiseringsemne i sosiologi SOS3090 – Sosiologisk analyse-bacheloroppgave SOS3050 – Metodologi og forskningsdesign
5. semester Frie emner / utveksling Frie emner / utveksling Frie emner / utveksling
4. semester 40-gruppe 40-gruppe
3. semester

Spesialiseringsemne i sosiologi (SOS2001 – Moderne sosialteori anbefales for studenter som planlegger master i sosiologi).

40-gruppe 40-gruppe
2. semester SVMET1010 – Kvalitative metoder SOS1003S – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester SOS1000 – Innføring i sosiologi SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studenter med opptak før 2015 har andre studieløp.

Fordypning i sosiologi

De første to semesterne er felles for alle studenter på programmet. Dette gir deg en innføring i faget, og du lærer grunnleggende akademisk skriving og metode.

Fra tredje semester får du mulighet til å fordype deg i et fagområde innenfor sosiologi som du synes er spesielt interessant. Du skal velge to spesialiseringsemner, og i siste semester skriver du en avsluttende bacheloroppgave. 

Obligatoriske emner

Du velger to spesialiseringsemner

Valgfritt støttefag, 40-gruppe

 • For å sikre faglig bredde i graden skal du velge et valgfritt støttefag innenfor et annet fagområde enn sosiologi. Ved Universitet i Oslo kalles dette en 40-gruppe. 40-gruppen består av 40 studiepoeng, og du kan bruke alle 40-grupper som tilbys ved UiO.
 • Det vil likevel være slik at ikke alle 40-grupper ved UiO kan velges via utdanningsplanen din. Dette skyldes kapasitetsbegrensninger og opptakskrav hos andre fakulteter.
 • Du kan kun velge hele 40-grupper.

Frie emner

De siste 30 studiepoengene kan du velge fritt fra andre fag fra UiO eller du kan velge å ta flere valgfrie fordypningsemner i sosiologi.

Utveksling

Dersom du skal ta et semester i utlandet anbefaler vi at du tar dette som frie emner i femte semester. Les mer om studieopphold i utlandet som del av graden.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i sosiologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. aug. 2018 15:47