Hvorfor velge dette programmet?

Har du tenkt på hvor mye samfunnet du bor i former deg? Har det noe å si om dine foreldre er kirurger eller rørleggere? Hvordan skapes tilhørighet til et samfunn i en tid preget av globalisering og migrasjon?

Innhold i studiet

Sosiologi er relevant for deg som ønsker å forstå aktuelle debatter, konflikter og menneskelig samhandling. Gjennom begreper som sosialisering, identitet, etnisitet, ulikhet og makt vil du kunne beskrive kompleksiteten i ulike samfunn. Faget omhandler ulike nivåer, fra analyse av nære relasjoner i familien til undersøkelser av globale sosiale prosesser.

Du lærer å bruke forskning og skape ny kunnskap gjennom ulike forskningsmetoder som statistisk analyse, intervju og observasjon. Verktøyene er svært anvendbare i arbeidslivet og ruster deg for mange jobber i kunnskapssamfunnet.   Gjennom studier lærer du å produsere kunnskap, men også å samle inn og forholde deg kritisk til andres forskning. Gjennom bacheloroppgaven får du mulighet til å bruke det du har lært gjennom studiet og fordype deg i et selvvalgt tema.

Jobb og videre studier

Bachelorprogrammet i sosiologi gir et solid fundament for videre masterprogramstudier i sosiologi og samfunnsvitenskap. Sosiologifaget låser deg ikke til ett tema, men gir deg redskaper som er anvendelig innenfor en lang rekke kunnskapsbasert virksomheter enten du er interessert i likestilling, kultur, organisasjon, kriminalitet, utdanning, migrasjon eller politikk. 

Metodefagene gir deg analytiske ferdigheter som er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Våre tidligere studenter jobber blant annet som rådgivere i organisasjoner, saksbehandlere i offentlig forvaltning, journalister, prosjektledere, forskere, analytikere og HR-medarbeidere. Les mer om jobb og videre studier.

Studier i utlandet

Som student på bachelorprogrammet i sosiologi kan du studere et semester i utlandet. Mange av våre studenter tar et semester i ved Universitetet i Berkeley, California, som vi har en samarbeidsavtale med. I tillegg har vi spennende avtaler i både USA, Afrika og Europa.  Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Sosiologi har aktive studentforeninger og et godt studiemiljø. Arrangementsforeningen Eilert organiserer faglige treff, filmklubb og fester. I løpet av den første måneden av studiet er det hyttetur for nye studenter, og studentforeningene arrangerer blant annet studietur til utlandet. Sosiologi har i tillegg sitt eget tidsskrift som heter Socius.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. feb. 2018 11:17