Studiekvalitet

Kvalitetssystemet ved SV-fakultetet

I tråd med Kvalitetssystemet ved UiO er alle studieprogrammer og emner pålagt felles rammer for kvalitetssikringsarbeid og systematisering av evalueringsrutiner. Hensikten med disse rutinene er å identifisere indikatorer på manglende eller god kvalitet, og er et ledd i et kontinuerlig arbeid med å sikre og forbedre kvaliteten på studietilbudet.

Som student vil du derfor bli bedt om å delta i flere forskjellige evalueringer gjennom din studietid. Det kan for eksempel dreie seg om deltakelse i spørreundersøkelser, tilbakemeldinger til emneansvarlige eller deltakelse i fokusgrupper, både på ditt studieprogram og på de enkelte emner som inngår i studieløpet ditt.

Med jevne mellomrom, og minst hvert 4. år eller ved tegn på kvalitetssvikt, vil det bli gjennomført en periodisk evaluering av programmet som helhet. I dette arbeidet er dine tilbakemeldinger som student av stor betydning.

Årsrapporter for studiekvalitet ved ISS

Rapporter fra periodiske programevalueringer

Rapport fra egenevaluering

Rapport fra periodiske emneevalueringer

Programgjennomgang

Tilsynsrapporter

Publisert 1. nov. 2012 14:48 - Sist endret 22. feb. 2018 14:49