Evalueringer

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Evaluering av studiet

Periodisk programevalueringer

Periodiske emneevaluering

Programgjennomgang

Programevaluering

Tilsynssensorrapporter

Annen evaluering

Publisert 1. nov. 2012 14:48 - Sist endret 1. okt. 2019 13:58