Studieopphold i utlandet

Instituttet tilbyr utvekslingsplasser ved renommerte sosiologinstitutter. Studenter som ønsker et utenlandsopphold kan få innpasset inntil ett semesters (30 studiepoeng) utenlandsopphold i bachelorgraden. Utenlandsoppholdet er ikke obligatorisk, men et tilbud som gir studenten mulighet til å utvide sin internasjonale kompetanse og omstillingsevne.

Når kan jeg dra?

Det anbefales at utenlandsoppholdet legges til 5. semester av studieprogrammet. De fleste avtaler har krav om at studenter må ha avlagt et visst antall studiepoeng før avreise, denne informasjonen står på hver enkelt avtaleside.

Hvor kan jeg dra?

Knappen nederst på siden tar deg til en oversikt over alle universiteter som Universitetet i Oslo har avtale med. Studenter ved ISS prioriteres på instituttets egne avtaler og fakultetets avtaler. Dette finner du informasjon om på hver enkelt avtale.

University of Melbourne i Australia - Studér ved et av de eldste og beste universitetene i Australia, og opplev utrolige Melbourne.

Instituttets avtaler

SV-fakultetetsavtaler

Emnevalg og godkjenning

Frie emner i utlandet

Det anbefales å ta frie emner på utveksling, og skal du kun avlegge frie emner trenger du ikke å søke om forhåndsgodkjenning. Du må selv passe på at emner du tar i utlandet ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller senere skal ta i din bachelorgrad ved UiO.

Obligatoriske emner i utlandet

Skal du avlegge ett eller flere emner i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, trenger du en faglig vurdering fra UiO, og må søke om forhåndsgodkjenning. Emnebeskrivelse og pensumliste over emnet du ønsker å ta i utlandet må da sendes med søknad om forhåndsgodkjenning.

Les mer om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning.

Les ellers viktig informasjon om emnevalg på avtalesiden med universitetet du skal til.

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 3. mai 2013 11:09 - Sist endret 10. sep. 2018 11:21