Hvorfor velge dette programmet?

Politikk handler om makt, ideer og muligheter for endring. På statsvitenskap lærer du om politiske prosesser og hvordan disse påvirker oss. Dagens finanskriser, klimaforhandlingene og tautrekkingen i lokale kommunestyrer er alle eksempler på slike prosesser. Som statsviter får du en unik forståelse av de politiske prosessene og begivenhetene som ligger bak det dagsaktuelle nyhetsbildet.

Kort om programmet

 • Vi har det største statsvitenskapelige fagmiljøet i Norge.
 • Vi dekker hele bredden i statsvitenskap med fordypningsmuligheter innen internasjonal politikk, komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon, og politisk teori. 
 • Med statsvitenskap får du et solid grunnlag for å diskutere politisk etikk, demokrati og konstitusjonelle spørsmål.
 • Du lærer å bruke begreper og teorier til å forklare nasjonale og internasjonale begivenheter, og gjøre sammenliknende analyser av partier, styringssystemer og politisk atferd i ulike land.
 • Du vil bedre forstå hva som ligger bak nyhetsbildet og kunne bidra med faglige begrunnede innspill i den offentlige debatten.  

Studiemiljø

 • På statsvitenskap er det engasjerte studenter, og det finnes mange studentforeninger du kan være med i.
 • Machiavellisk forum inviterer gjesteforelesere og holder debatter, tidsskriftet Zoon Politikon er åpent for alle som liker å skrive om faglige temaer de brenner for, og hvis du liker å svette er statsviternes idrettsforening tingen.
 • I tillegg kryr universitetet av tilbud for alle studenter, uansett fag. Du kan være med i en politisk organisasjon, drive med radio og teater, eller hygge deg med fredagsquiz på en av de mange studentpubene.

Les mer om programmets studentforeninger.

Studier i utlandet

 • Et semester i utlandet gir verdifull erfaring og nye faglige perspektiver. Her får du gode muligheter til delstudier i utlandet. Hva med et halvår i Frankrike, Canada eller Sør-Afrika? 
 • Gjennom UiOs utvekslingsavtaler kan du ta deler av studiet ditt i utlandet. UiO har avtaler med flere verdensledende universiteter.
 • Studentene på programmet har fortrinnsrett på en lang rekke utvekslingsavtaler, og kan dra til universiteter i hele verden for å ta deler av graden sin.

Les mer om studieopphold i utlandet.
 

Videre studier og jobb

 • Du kan fortsette med masterstudier i statsvitenskap, eller andre masterstudier bade i inn- og utland.
 • Du finner statsvitere i en rekke bransjer, og de jobber blant annet innenfor offentlig forvaltning, ulike medier, organisasjoner, skoleverket, forskning og privat næringsliv. Statsvitere er saksbehandlere, arbeider med utrednings- eller forskningsoppgaver, eller med formidling og informasjonsarbeid.
 • Hvis drømmen er å jobbe utenfor Norge, kan studier i statsvitenskap være et mulig springbrett for en internasjonal karriere.

Les mer om jobb og videre studier.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. feb. 2018 11:20