Jobb og videre studier

Jobbmuligheter

  • Statsvitere arbeider både innenfor offentlig forvaltning, organisasjoner, skoleverket, privat næringsliv og mediene. De er saksbehandlere, arbeider med utrednings- eller forskningsoppgaver, eller med formidling og informasjon.
  • I det offentlige finner man statsvitere både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.
  • I næringslivet er denne kunnskapen særlig etterspurt innenfor samfunnsavdelinger i større bedrifter.
  • Hvis du kan tenke deg å jobbe internasjonalt, for eksempel med diplomati eller humanitært arbeid, vil studier i statsvitenskap kunne kvalifisere deg til dette.

Du vil få tilbud om karrierekurs og delta på Karrieresenterets aktiviteter.

Etter avsluttet grad har du mulighet til å søke om stipend til praksis i Europa.

Planlegg din karriere

Videre studier

Ønsker du å studere videre etter fullført bachelorprogram i statsvitenskap, kan du blant annet søke følgende masterprogram

Med en mastergrad i statsvitenskap vil du stå sterkt rustet på arbeidsmarkedet. Enkelte vil etter masterstudiet ønske å fordype seg ytterligere i faget gjennom et Ph.D.-program.

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 2. feb. 2022 11:01