Studieopphold i utlandet

Stadig flere studenter ser verdien av å ta deler av studiet sitt i utlandet. Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen du er i gang med både faglig og kulturelt. I tillegg vil du kunne forbedre dine språkunnskaper, og du vil få en internasjonal erfaring, samt et nytt kontaktnettverk.

Når kan jeg dra?

Det anbefales at et eventuelt utenlandsopphold legges til programmets 4. eller 5. semester, avhengig av hvilket utdanningsløp du har valgt (se alternativ 1 og 2 under oppbygging og gjennomføring av programmet)

Hvor kan jeg dra?

UiO har mange spennende avtaler i samtlige verdensdeler som du kan benytte deg av.

Vi anbefaler deg å dra på disse avtalen:

Oversikt over alle avtalene Institutt for statsvitenskap har

SV-fakultetets avtaler

Emnevalg og godkjenning

Frie emner i utlandet

Det anbefales å ta frie emner på utveksling, og skal du kun avlegge frie emner trenger du ikke å søke om forhåndsgodkjenning. Du må selv passe på at emner du tar i utlandet ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller senere skal ta i din bachelorgrad ved UiO.

Obligatoriske emner i utlandet

Skal du avlegge ett eller flere emner i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, trenger du en faglig vurdering fra UiO, og må søke om forhåndsgodkjenning. Emnebeskrivelse og pensumliste over emnet du ønsker å ta i utlandet må da sendes med søknad om forhåndsgodkjenning.

Les mer om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning.

Les ellers viktig informasjon om emnevalg på avtalesiden med universitetet du skal til.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 3. mai 2013 11:10 - Sist endret 23. okt. 2019 11:00