Studieopphold i utlandet

Som student på bachelorprogrammet i statsvitenskap har du mange muligheter til å studere i utlandet. Du kan i utgangspunktet selv velge emner, så lenge det ikke overlapper med øvrige emner du har tatt eller skal ta i løpet av studieprogrammet ditt. Vi anbefaler sterkt at du tar frie emner i utlandet.

Når kan jeg dra?

Det anbefales at et eventuelt utenlandsopphold legges til programmets 4. eller 5. semester, avhengig av hvilket utdanningsløp du har valgt (se alternativ 1 og 2 under oppbygging og gjennomføring av programmet). De fleste utvekslingsavtaler har krav om at studenter må ha avlagt et minimum antall studiepoeng før avreise, denne informasjonen står på hver enkelt avtaleside.

Hvor kan jeg dra?

Knappen nederst på siden tar deg til en oversikt over alle universiteter som Universitetet i Oslo har avtale med. Du blir prioriterert på instituttets egne avtaler og fakultetets avtaler. Dette finner du informasjon om på hver enkelt avtale.

Studenter på bachelorprogrammet i statsvitenskap har sammen med instituttets andre bachelorstudenter fortrinnsrett på noen avtaler:

Oversikt over alle avtalene Institutt for statsvitenskap har

SV-fakultetets avtaler

Emnevalg og godkjenning

Frie emner i utlandet

Det anbefales å ta frie emner på utveksling, og skal du kun avlegge frie emner trenger du ikke å søke om forhåndsgodkjenning. Du må selv passe på at emner du tar i utlandet ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller senere skal ta i din bachelorgrad ved UiO.

Obligatoriske emner i utlandet

Skal du avlegge ett eller flere emner i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, trenger du en faglig vurdering fra UiO, og må søke om forhåndsgodkjenning. Emnebeskrivelse og pensumliste over emnet du ønsker å ta i utlandet må da sendes med søknad om forhåndsgodkjenning.

Les mer om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning.

Les ellers viktig informasjon om emnevalg på avtalesiden med universitetet du skal til.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 3. mai 2013 11:10 - Sist endret 17. juni 2016 13:32