Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i statsvitenskap er et fulltidsstudium på tre år og 180 studiepoeng.

Bachelorprogrammet i statsvitenskap består av

 • Ex.phil. og ex.fac. (20 studiepoeng)
 • 90 studiepoeng i statsvitenskap (90-gruppe)
 • 40 studiepoeng innenfor et annet fagområde (40-gruppe)
 • 30 studiepoeng fritt valgte emner

Programmet har to anbefalte studieløp. Du velger selv hvilket studieløp du ønsker å følge.

Alternativ 1

6. semester STV3090 – Politisk analyse 40-gruppe 40-gruppe
5. semester Emne på 2000-nivå Emne på 2000-nivå 40-gruppe
4. semester Fritt emne eller utveksling Fritt emne eller utveksling Fritt emne eller utveksling
3. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum STV1200 – Internasjonal politikk 40-gruppe
2. semester STV1020 – Metode og statistikk STV1300 – Introduction to Comparative Politics SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
1. semester STV1000 – Innføring i statsvitenskap * STV1100 – Politisk teori STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Alternativ 2

6. semester STV3090 – Politisk analyse 40-gruppe 40-gruppe
5. semester Fritt emne eller utveksling Fritt emne eller utveksling Fritt emne eller utveksling
4. semester Emne på 2000-nivå Emne på 2000-nivå EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester STV1200 – Internasjonal politikk 40-gruppe 40-gruppe
2. semester STV1020 – Metode og statistikk STV1300 – Introduction to Comparative Politics SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
1. semester STV1000 – Innføring i statsvitenskap * STV1100 – Politisk teori STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*) Fra høsten 2021 erstattes STV1000 med STV1010, som skal gi studentene bedre innsikt i kvalitativ metode. Mer info kommer i desember 2020. 

Fordypning i statsvitenskap (90-gruppe)

 • seks emner på 1000-nivå (innføringsemner)
 • to emner på 2000-nivå (fordypningsemner)
 • STV3090 - politisk analyse (avslutningsemne)

Emner på 1000-nivå

 • STV1000 gir deg en innføring i statsvitenskap.
 • STV1100, STV1200, STV1300 og STV1400 gir deg en generell innføring i fagets hovedområder; politisk teori, internasjonal politikk, komparativ politikk og offentlig politikk og administrasjon.
 • STV1020 gjør deg i stand til å innhente, analysere, forstå og å formidle kunnskap på en systematisk måte.

Emner på 2000-nivå

 • Emnene på 2000-nivå gir deg muligheten til å fordype deg innenfor to av hovedområdene i statsvitenskap: politisk teori, internasjonal politikk, komparativ politikk og offentlig politikk og administrasjon.
 • Du skal velge to 2000-emner fra to ulike områder.
 • STV2020, STV2500 og STV2510 kan fritt kombineres med et av de øvrige fagområdene.

Metode

Politisk teori (merk at emnet ikke undervises hvert semester)

Internasjonal politikk (merk at emnene ikke undervises hvert semester)

Komparativ politikk (merk at emnene ikke undervises hvert semester)

Offentlig politikk og administrasjon (merk at emnene ikke undervises hvert semester)

Tverrgående emner

Emner på 3000-nivå

 • Bacheloroppgaveemnet STV3090 – Politisk analyse sammenfatter de viktigste problemstillingene i bachelorprogrammet i statsvitenskap.
  • Du skriver en oppgave der du foretar en selvstendig analyse.
  • Vi anbefaler på det sterkeste at du avlegger dette emnet i siste semester av studieløpet ditt.

 40-gruppe (valgfritt støttefag)

 • For å sikre faglig bredde i graden skal 40-gruppen være innen et annet fagområde enn statsvitenskap. Du kan bruke alle 40-grupper som tilbys ved UiO.
 • Det vil likevel være slik at ikke alle 40-grupper ved UiO kan velges via utdanningsplanen din. Dette skyldes kapasitetsbegrensninger og opptakskrav hos andre fakulteter.

Tidligere studieløp og nedlagte emner

Følgende emner er nedlagt, men kan benyttes i bachelorgraden i statsvitenskap om de allerede er avlagt:

Utveksling

Det anbefales å reise på utveksling i 4.eller 5. semester og avlegge frie emner i utlandet. Les mer om studieopphold i utlandet som del av graden.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i statsvitenskap.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 8. juli 2014 13:15 - Sist endret 24. nov. 2020 17:56