Statsvitenskap (bachelor)

Politikk handler om makt, ideer og muligheter for endring. På statsvitenskap lærer du om politiske prosesser og hvordan disse påvirker oss. Dagens finanskriser, klimaforhandlingene og tautrekkingen i lokale kommunestyrer er alle eksempler på slike prosesser. Som statsviter får du en unik forståelse av de politiske prosessene og begivenhetene som ligger bak det dagsaktuelle nyhetsbildet.

Hva kan du jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

SV-info

Flere kontaktpunkter

Studiestart høsten 2017

Oppstart: 14. august

Se program