Studieopphold gjennom Erasmus+

UiO har erasmusavtaler med universiteter i de fleste europeiske land. Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ kan motta erasmusstipend.

Erasmus+ omfatter student- og ansattutveksling til partnere i de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene, samt med partnere i Makedonia og Tyrkia.

Hvem kan søke?

  • Du må være student på et studieprogram ved UiO når du søker og under utvekslingsoppholdet.
  • Utvekslingen må kunne godkjennes som en del av graden din ved UiO.
  • Du må ha bestått minst 30 studiepoeng når du søker.
  • Du må ha bestått 60 studiepoeng ved selve avreisen.
  • Mange erasmusavtaler kan ha tilleggskrav utover dette, for eksempel til antall beståtte studiepoeng eller språkkunnskaper. Sjekk alltid den enkelte avtalesiden for nærmere informasjon.
  • Minimum oppholdslengde for studier i Erasmus+ er 3 måneder (90 dager). For praksisopphold er minimumslengde 2 måneder (60 dager).
  • Man kan reise på utveksling gjennom Erasmus+ i inntil 12 måneder per studienivå (BA/MA/PHD). Dersom du tidligere har vært på et helt års utveksling gjennom Erasmus+ på samme studienivå som du søker nå, kan du ikke søke om ny Erasmus-utveksling. Dette gjelder selv om den forrige utvekslingen var gjennom en annen institusjon enn UiO.

Du søker om et utvekslingsopphold gjennom Søknadsweb innen de to årlige fristene 15. februar og 15. september.

Søk om utveksling

Utveksling gjennom Erasmus+ innebærer noen ting du må huske på å gjøre før, under og etter oppholdet.

Publisert 27. nov. 2014 13:58 - Sist endret 15. des. 2016 14:23