English version of this page

Søke om ferie

Vær nøye med å følge gjeldende rutiner når du søker om avvikling, overføring eller forskuttering av ferie slik at registreringene i UiOs lønns- og personalsystem SAP er i samsvar med dine rettigheter. Dine feriekvoter ser du i HR-portalen. Les mer om dine rettigheter til ferieavvikling.


Søke om ferie

 • Alle ansatte plikter å registrere ferieønsker i HR-portalen, se veiledning. Gå til HR-portalen (åpner i ny fane).
 • Derfra blir søknaden sendt elektronisk til din leder til godkjenning.
 • Når din leder har behandlet søknaden i HR-portalen, genererer systemet en e-post til deg med en orientering om utfallet av søknaden.
 • Du har mulighet til å endre eller slette ferie i HR-portalen, se veiledning.
 • Les om antall feriedager du har krav på og sjekk dine feriekvoter i HR-portalen.
 • NB! 1. mai går UiO over til nytt økonomi- og lønnssystem. Søknader om ferie som gjelder før 1. mai 2021 må være registrert og godkjent innen 30. april 2021. Søknader om ferie som gjelder etter 1. mai 2021 skal registreres i ny HR-portal (selvbetjeningsportalen).
 • Ansatte ved Sosialantropologisk institutt skal både registrere ferie i HR-portalen og sende en melding om planlagt ferie til bortemelding@sai.uio.no.
 • USIT-ansatte skal avtale ferie med nærmeste leder før søknad sendes i HR-portalen. I tillegg til søknad i HR-portalen skal ferien registreres i Current Time (CT) (åpner i ny fane), se veiledning, og legges inn i kalender/Outlook.

Søke om ferie uten opptjent feriepenger

Selv om du ikke har opptjent feriepenger, har du rett til å avvikle full feriefritid. All ferie avtales med nærmeste leder.

 • Ved ansettelse før 1. oktober får du tildelt full feriekvote på 5 uker (25 dager) uten lønn.Ved ansettelse etter 1. oktober får du tildelt en feriekvote på 1 uke (5 dager) uten lønn.
 • Når du tar feriedager uten lønn, blir du trukket på neste lønnsutbetaling.
 • Feriefritid kan bare tas ut som hele arbeidsdager.
 • Søk om feriedager uten lønn i HR-portalen, se veiledning.
  Gå til HR-portalen (åpner i ny fane).

Søke om overføring av ferie

Søke om forskuttering av ferie

 • Avtale om forskuttering av ferie (odt) - nynorsk (odt) sendes lokal personalkonsulent som videreformidler den til Seksjon for lønn.
 • Seksjon for lønn registrerer de forskutterte feriedagene på bakgrunn av den innleverte avtalen, øker rammen for antall feriedager for inneværende år og registrerer tilsvarende antall dager som allerede avviklet ferie i det neste ferieåret. Selve feriedagene skal derfor ikke søkes i HR-portalen.
 • Les om vilkår for forskuttering av ferie.

Spørsmål?

Publisert 30. nov. 2011 16:43 - Sist endret 10. feb. 2021 14:50