English version of this page

Søke om ferie

Vær nøye med å følge gjeldende rutiner når du søker om avvikling, overføring eller forskuttering av ferie slik at registreringene i UiOs lønns- og personalsystem SAP er i samsvar med dine rettigheter. Dine feriekvoter ser du i HR-portalen. Les mer om dine rettigheter til ferieavvikling.


Søke om ferie

Søke om ferie uten opptjent feriepenger

Selv om du ikke har opptjent feriepenger, har du rett til å avvikle full feriefritid. All ferie avtales med nærmeste leder.

  • Ved ansettelse før 1. oktober får du tildelt full feriekvote på 5 uker (25 dager) uten lønn.Ved ansettelse etter 1. oktober får du tildelt en feriekvote på 1 uke (5 dager) uten lønn.
  • Når du tar feriedager uten lønn, blir du trukket på neste lønnsutbetaling.
  • Feriefritid kan bare tas ut som hele arbeidsdager.
  • Søk om feriedager uten lønn i HR-portalen, se veiledning.
    Gå til HR-portalen (åpner i ny fane).

Søke om overføring av ferie

Søke om forskuttering av ferie

  • Avtale om forskuttering av ferie (odt) - nynorsk (odt) sendes lokal personalkonsulent som videreformidler den til Seksjon for lønn.
  • Seksjon for lønn registrerer de forskutterte feriedagene på bakgrunn av den innleverte avtalen, øker rammen for antall feriedager for inneværende år og registrerer tilsvarende antall dager som allerede avviklet ferie i det neste ferieåret. Selve feriedagene skal derfor ikke søkes i HR-portalen.
  • Les om vilkår for forskuttering av ferie.

Spørsmål?

Publisert 30. nov. 2011 16:43 - Sist endret 15. des. 2020 15:41