Status for prosjekter – innmeldte brukerbehov

Prosjektlisten oppdateres hvert tertial, sist oppdatert 1. september 2020. Sorter på prosjektnummer, prosjektnavn eller bygning.

Prosjektering

Prosjektnummer Prosjektnavn Bygning Enhet Prosjektleder Fase Byggestart
940106

BL20 - Bedring av studenters lærings - og arbeidsmiljø (UV Tiltak 249)

Helga Engs hus

UV   Fullført  

940109

GA01 – Lesesaler i Domus Medica trenger oppgradering  (MEDFAK Tiltak 301)

Domus Medica

MED Thomassen, Thor William Før prosjekt 2021
940111

BL19 – #192 "Utredning om tidligere biblioteksareal- mulighet for kontorlandskap" (MatNat tiltak 309)

Geologibygningen

MN Kenneth Eriksen (Innleid fra P7 as) Bygging 2 kv. 2020
940115

BL09 – Læringsmiljø: Modernisering av Læringssenteret inklusive lesesaler og auditorier i Eilert Sundts hus (SV tiltak 350)

Eilert Sundts hus A

SV Ratnaweera, Chandani Bygging 2. kv. 2020
940116

TØ05 – Sikringstiltak utenfor publikumsinngang Colletts hus (NHM Tiltak 355)

Robert Colletts hus

NHM Ikke bestemt Før prosjekt 2021
940117

SE07 – Ombygging av deler av personalkantine til arbeidsplasser (KHM Tiltak 372)

Frederiks gate 3

KHM   Fullført  
940138 BL01 – Ombygging av første etasje i Lucy Smiths hus Lucy Smiths hus LOS Ronni Stene-Strøm På vent  
940144 Møblering i fellesarealer     Camilla Storm-Pedersen Løpende Løpende
940145 AN01 – Fasaderehabilitering av Biologen Biologen, Drøbak MN Venjum, Svein Ellingson Bygging Pågår
940147 BL38 – Vedlikehold av fasade  Chateau Neuf EA Ikke bestemt Før prosjekt Usikkert
940150 BL19 – Ventilasjon og kjøling av TIMS-lab Geologibygningen MN Stensrud, John-Helge Fullført  
940151 Vedlikehold og utskifting av heiser Blindern EA Sogn, Trygve Bygging Pågår
940156 GA06 – Fortetting av student- og undervisningsareal Ole-Johan Dahls hus MN Ratnaweera, Chandani  Bygging Pågår
940157 BL18 – Oppgradering av to laboratorier inkludert adgangskontroll Kristine Bonnevies hus MN   Fullført  
940162 BL11 – Tilgang til dusj- og tørkefasiliteter Eilert Sundts hus B SV Venjum, Svein Ellingson Bygging 3 kv. 2020
940163 BL29 – Etablering av personalrom og studentkjeller Domus Theologica TF ikke avklart Prosjektering 2020
949001

TØ04 – Brøggers hus - Totalrehabilitering

W. C. Brøggers hus

NHM Thomassen, Thor William Bygging Pågår
949003

TØ – Andre lokaler Tøyen - seminarrom

Tøyen NHM Thomassen, Thor William Prosjektering Usikkert
949006

SE06 – KHM: Klimaskjerm Historisk museum

Historisk museum

KHM Gulsrud, Anders Bygging Pågår
940175 BL18 - Oppgradering av arealer i 2 etasje Kristine Bonnevies hus MN   Fullført  
940176 Miljøtiltak   EA Liverød, Øystein    
940178 TØ05 - Sikring av magasiner i Collets hus (HMS tiltak) Robert Colletts hus NHM Stensrud, John-Helge Bygging 3 kv 2019
940180 BL23 - Tak I-lab byggetrinn 1 Kjemibygningen MN Ikke bestemt Før prosjekt Usikkert
940181 BL07 - Mindre justeringer i PAM 281 P. A. Munchs hus HF Venjum, Svein Ellingson Prosjektering 3 kv 2020
940182 BL01 - Oppdeling av eksisterende postrom Lucy Smiths hus LOS Venjum, Svein Ellingson Prosjektering 3 kv 2020
940183 BL20 - Innsyn til seminarrom i U  et. og 2 et HE-hus Helga Engs hus UV Venjum, Svein Ellingson Prosjektering 3 kv 2020
940184 GV02 - Oppgradering av studentpuben i Geitmyrsveien Geitmyrsveien OD Venjum, Svein Ellingson Prosjektering 3 kv 2020
940185 BL23 -     Arealeffektivisering av Plasma- og romfysikk Kjemibygningen MN Ratnaweera, Chandani Prosjektering Usikkert
940186 BL09 - Læringsmiljø: Modernisering av Læringssenteret inklusive lesesaler og auditorier i Eilert Sundts hus Eilert Sundts hus SV Ratnaweera, Chandani Prosjektering 3 kv 2020
940187 BL09 - Behov for strømuttak i seminarrom og auditorier Eilert Sundts hus SV Ratnaweera, Chandani Prosjektering 3 kv 2020
940188 BL07 - Renovering av kjøkkenkroker på IKOS, PA Munchs hus P. A. Munchs hus HF Venjum, Svein Ellingson Prosjektering 3 kv 2020
940189 BL07 - Glass i dør til seminarrom, vurdering av tilgjengelighet P. A. Munchs hus HF Venjum, Svein Ellingson Prosjektering 3 kv 2020
940190 BL21 - Glass i kontordører 2. og 3. et. på IMV, ZEB-bygningen ZEB-bygningen HF Venjum, Svein Ellingson Prosjektering 3 kv 2020
940191 BL20 - Etablering av lukket lab-område i 3. etasje Helga Engs hus UV Ikke bestemt Før prosjekt 3 kv 2020
940192 BL23 - Radiokjemilaboratorium (OCL)/Syklotronen bygging etter utredning 2019 Kjemibygningen MN Stensrud, John-Helge Prosjektering 3 kv 2020
940193 BL24 - Flere toaletter vestfløyen - (HMS tiltak) #541 Fysikkbygningen MN Ratnaweera, Chandani Prosjektering Usikkert
940194 GA01 - Oppgradere toaletter og garderober Domus Medica MED Thomassen, Thor William Før prosjekt 2021
940195 Lokaler for Honours program   MN Ikke bestemt Før prosjekt Usikkert
940196 GA01 - Utvide kapasitet på toaletter og behov for flere dusjer samt generell oppgradering av toaletter og garderober/dusjer Domus Medica MED Thomassen, Thor William Før prosjekt 2021
940227 GA19 - 2. etasje HISP  Gaustadalléen 30 MN Eriksen, Kenneth Før prosjekt Usikkert
961803 Tiltak for universell utforming   EA   Løpende  
940226 GA19 - Ombygging kontorer i K1 for PSI Gaustadalléen 30 SV   Fullført  
940229 BL01 Støydemp/HMS #541, BL01 Oppgradering av arealer mv #557 og BL 24 #528 adkomst Parat mfl Fysikk øst underetasje Lucy Smiths hus LOS Ratnaweera, Chandani Prosjektering Ikke bestemt
940197 GA01 Rehabilitering av glasstak over Inst. for ernæring Domus Medica MED Thomassen, Thor William Før prosjekt  
940198 Fysikkbygningen øst - tette lekkasjer over østfløy Fysikkbygningen MN Sogn, Trygve Bygging 3 kv 2020
940223 Rehabilitering av vinduer - "vindusfabrikk" ca 270 vinduer øvre Blindern Øvre Blindern HF Sogn, Trygve Prosjektering 3 kv 2020
949014 GA01 - Rehabilitering av konvensjonell enhet KPM Domus Medica MED Thomassen, Thor William Prosjektering 2021
949015 BL10 - Oppgradering Eilert Sundts hus B Eilert Sundts hus SV Sogn, Trygve Prosjektering 1 kv 2021