Status for prosjekter – innmeldte brukerbehov

Prosjektlisten oppdateres hvert tertial, sist oppdatert 20 august 2019. Sorter på prosjektnummer, prosjektnavn eller bygning.

Prosjektnummer Prosjektnavn Bygning Enhet Prosjektleder Fase Byggestart
940000

Avsetning  til usikkerhet/budsjettendring i prosjekter

  EA Erik Munthe-Kaas Løpende Løpende
940004

AN24 – KHM – Økern. Inventar, utstyr, flytting og sikring. Eksisterende magasinlokaler og nye kontorarealer i 2.etg

Økern KHM Haugen, Leif Jarle Bygging Pågår
940010

Kostnader ved avslutning/ferdigstillelse av prosjekter

  EA Erik Munthe-Kaas Løpende Løpende
940032

GA01 – Fullføre satsing ny dyreavdeling ved Domus Medica

Domus Medica

MED Stensrud, John-Helge Prosjektering På vent
940095

BL24 – SFU:  (Senter for fremragende utdanning), Centre for Computing in Science Education

Fysikkbygningen MN Sogn, Trygve Bygging Ferdig
940096

BL26 – SFF:  Rosseland Center for Solar Physics

Svein Rosselands hus

MN Sogn, Trygve Bygging Ferdig ult.  2019
940100

Supplerende prosjekter #204 Låsbare skap aulaen inkl prosjektering av garderobeløsning

Domus Media LOS Gulsrud, Anders - Utgår
940101

BL23 – SFF:  Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Kjemibygningen

MN Ekstern (Siri Olsen) Bygging Ferdig
940103

BL24 – SFF:   "Porus Media Laboratory" er tildelt NTNU men ca. 40 % av virksomhet er lagt til Fysisk institutt

Fysikkbygningen MN Ekstern (Siri Olsen) Bygging Ferdig
940106

BL20 - Bedring av studenters lærings - og arbeidsmiljø (UV Tiltak 249)

Helga Enghs hus

UV Hans Martin Momyr Prosjektering 3. kv. 2019
940107

AN01 - Oppgradering av undervisningslokaler på Tollboden, Drøbak (MatNat Tiltak 261)

Tollboden, Drøbak

MN Venjum, Svein Ellingson Bygging Pågår

940109

GA01 – Lesesaler i Domus Medica trenger oppgradering  (MEDFAK Tiltak 301)

Domus Medica

MED Ikke bestemt Før prosjekt 2019/2020
940111

BL19 – #192 "Utredning om tidligere biblioteksareal- mulighet for kontorlandskap" (MatNat tiltak 309)

Geologibygningen

MN Ikke bestemt Før prosjekt 2019/2020
940113

BL06 – Oppussing av eksisterende lokaler - Senter for Ibsen-studier  (HF Tiltak 340)

Henrik Wergelands hus

HF Momyr, Hans Martin Bygging Ferdig
940115

BL09 – Læringsmiljø: Modernisering av Læringssenteret inklusive lesesaler og auditorier i Eilert Sundts hus (SV tiltak 350)

Eilert Sundts hus A

SV Haugen, Leif Jarle Bygging 2019
940116

TØ05 – Sikringstiltak utenfor publikumsinngang Colletts hus (NHM Tiltak 355)

Robert Colletts hus

NHM Thomassen, Thor William Prosjektering 2019
940117

SE07 – Ombygging av deler av personalkantine til arbeidsplasser (KHM Tiltak 372)

Frederiks gate 3

KHM Ikke bestemt Før prosjekt 2019
940118

TØ03 – Tilpassing av bygg til EU-prosjekter- Hugo de Bours Horizon 2020-prosjekt (4 år) (NHM Tiltak 379)

Lids hus

NHM Thomassen, Thor William Bygging Ferdig
940119

TØ05 – Tilpassing av bygg til EU-prosjekter- Lee Hsiang Liow ERC consolidator grant (5 år)  (NHM tiltak 380)

Robert Colletts hus

NHM Thomassen, Thor William Bygging Ferdig
940120

Avsetning HMS og mindre vedlikehold (Totalt MNOK 20.  Justert for DV - MNOK 10 og Tiltak 355 MNOK 0,1)

  EA Erik Munthe-Kaas Løpende Løpende
940127 BL27 – Senter for læring og utdanning – LINK Georg Sverdrups hus UV Haugen, Leif Jarle Bygging Ferdig
940138 BL01 – Ombygging av første etasje i Lucy Smiths hus Lucy Smiths hus LOS Ronni Stene-Strøm Prosjektering 2020/2021
940142 SE06 – HM og ventilasjon i revisjonslokale Historisk museum KHM Erik Munthe-Kaas Bygging Pågår
940143 GA19 – Ombygging for Arena NEMKO SV Momyr, Hans Martin Bygging Pågår
940144 Møblering i fellesarealer     Camilla Storm-Pedersen Løpende Løpende
940145 AN01 – Fasaderehabilitering av Biologen Biologen, Drøbak MN Venjum, Svein Ellingson Bygging Pågår
940147 BL38 – Vedlikehold av fasade  Chateau Neuf EA Ikke bestemt Før prosjekt 2019
940150 BL19 – Ventilasjon og kjøling av TIMS-lab Geologibygningen MN John Helge Stensrud Før prosjekt  2019
940151 Vedlikehold og utskifting av heiser Blindern EA Sogn, Trygve Prosjektering 2019/2020
940152 BL24 – Vedlikehold og utskifting av ventilasjon og kjøleanlegg Fysikk øst MN Sogn, Trygve Bygging Ferdig
940156 GA06 – Fortetting av student- og undervisningsareal Ole-Johan Dahls hus MN Haugen, Leif Jarle  Bygging Pågår
940157 BL18 – Oppgradering av to laboratorier inkludert adgangskontroll Kristine Bonnevies hus MN Venjum, Svein Ellingson Før prosjekt 2019/2020
940158 BL24 – Videre oppgradering av radiokjemilaboratorium Fysikkbygningen MN Stensrud, John-Helge Før prosjekt 2019/2020
940160 BL19 – Oppgradering/modernisering av Auditorium 2 Geologibygningen MN Ratnaweera, Chandani   Før prosjekt 2019
940161 Oppgradering av undervisningslokaler ved Biologen i Drøbak Biologen MN Venjum, Svein Ellingson Prosjektering Kun forprosjekt
940162 BL11 – Tilgang til dusj- og tørkefasiliteter Harriet Holters hus SV Haugen, Leif Jarle Prosjektering 2019
940163 BL29 – Etablering av personalrom og studentkjeller Domus Theologica TF Momyr, Hans Martin  Før prosjekt 2019
961803 Universell utforming   EA Haugen, Leif Jarle Løpende Løpende
949001

TØ04 – Brøggers hus - Totalrehabilitering

W. C. Brøggers hus

NHM Thomassen, Thor William Bygging Pågår
949003

TØ – Andre lokaler Tøyen (kun seminarrom gjenstår)

Tøyen NHM Thomassen, Thor William Bygging Ferdig (seminarrom utgår)
949006

SE06 – KHM: Klimaskjerm Historisk museum

Historisk museum

KHM Gulsrud, Anders Bygging Pågår
949009

BL02 - Kristian Ottosens hus: Rehabilitering 2 et.

Kristian Ottosens hus

SiO Haugen, Leif Jarle Bygging Ferdig
961311

SE06 - KHM- Konserveringsseksjonen Økern. Ombygging av eksisterende magasinlokaler. Inkl. arkitekt.

Økern KHM Haugen, Leif Jarle Gevinstsikring Utført
949007 SE – Domus Juridica: Oppfølging byggeprosess og brukermedvirkning     Domus Juridica JUS   Ratnaweera, Chandani   Bygging Pågår
940175 BL18 - Oppgradering av arealer i 2 etasje Kristine Bonnevies hus MN Olsen, Siri Etablering November 2019