English version of this page

Robert Colletts hus - Zoologisk museum

Adresse: Sars' gate / Monrads gate

Oversiktskart Botanisk hage

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Besøk NHM: Åpningstider og priser

Reise til Colletts hus

I bygningen

Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider i denne bygningen?
Se oversikt over pågående og planlagte arbeider.

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har fire etasjer. Bygningens søndre del, som inneholder kontorer, er utilgjengelig for alle brukere.
  • Parkering: Det er p-plasser ved sideinngang til kjelleren. Det er ingen reserverte HC-P plasser.
  • Inngangsparti: Bygningen har hovedinngang til 1. etasje som er tilrettelagt med elektrisk døråpner.
  • Heis: Det er én heis i bygningen. Heisens indre mål: 160 x 400 cm.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegging vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har ett tilrettelagt toalett ved hovedinngangen i 1. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen

Om bygningen

Byggeår:
1909

Adresse:
Sars' gt./Monrads gt.

Gnr./Bnr.:
229/0110

Eid av UiO

Bruttoareal:
8.925 m²

Driftsområde:
Sentrum

Bygningskode:
TØ05

Energiattest:


 

Om Robert Collett

Robert Collett (1842-1913) er en av de store pionerene i norsk zoologi. Han skaffet frem en mengde nye kunnskaper om norske virveldyr, og hadde avgjørende betydning for oppbyggingen av Zoologisk museum på Tøyen i Kristiania sammen med W.C. Brøgger. Collett fikk mange nasjonale og utenlandske utmerkelser, blant annet kommandør av St. Olavs orden.

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 6. juli 2020 10:46