English version of this page

Domus Medica

Adresse: Sognsvannsveien 9

Oversiktskart over Gaustad

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Parkering og kollektivtransport

Tilgjengelighet

 • Generelt: Bygningen har 5 etasjer. Alle arealer er tilgjengelige. Hindringer kan være tunge dører til heiser og fellesfunksjoner.
 • Parkering: Det er 2 reserverte HC P-plasser ved hovedinngangen.
 • Inngangsparti: Bygningen har to hovedinnganger, både fra nord og syd (mot trikkestoppet).
 • Heis: Det er 5 heiser i bygningen.
  • Heis i korridor 1427 går fra underetasjen til 3. etasje. Heisens indre mål: 140 x 216 cm.
  • Heis i vestibyle 1383 går fra underetasje til 2. etasje.
  • Heis i korridor 1147 går fra underetasjen til 2. etasje.
  • Heis i korridor 1447 betjener fløyen mot nordøst og går fra underetasjen til 2. etasje.
  • Heisdørene er tunge og uten motorisert døråpner.
 • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde, åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegging vurderes.
 • HC-WC: Bygningen har 6 tilrettelagte toalett, ett i hver etasje.
 • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
 • Hvilerom: Ingen

Om bygningen

Plantegninger

Byggeår:
1975

Adresse:
Sognsvannsveien 9

Gnr./Bnr.:

Eid av UiO

Bruttoareal:
31. 825 m²

Driftsområde:
Gaustad

Bygningskode:
GA01

Energiattest:

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 5. juli 2019 13:06