English version of this page

Doktorkreering

Når doktorgradsprøven din er godkjent av fakultetet, blir du invitert til en kreeringsseremoni i Universitetets aula.

Doktorkreering finner sted fire ganger i året. Datoene i 2019 er:

Du vil motta invitasjonsbrevet cirka fem uker før seremonien. Det er viktig at du husker å melde deg på innen fristen som angis i brevet. Det er dessverre ikke mulig å bytte datoer for kreering, så hvis du ikke har mulighet til å møte opp, vil diplomet sendes til deg rekommandert.

Seremonien

Seremonien i Aulaen starter med en prosesjon der universitetsledelsen og dekanene deltar. Alle kandidatene får en reservert plass på de forreste radene i salen. Dere plasseres fakultetsvis. Gjestene kan sitte hvor de ønsker der hvor det ikke er reserverte plasser.

Etter prosesjonen holder rektor en tale, før dekanene ved de respektive fakultetene kaller opp sine kandidater og presenterer dem kort. Rektor overrekker dem deretter diplomet.

Underveis i programmet er det musikalske innslag. Til slutt holder en av de nykreerte doktorene en tale til universitetet på vegne av alle de nye doktorene. Dette går på omgang mellom fakultetene.

Pent antrekk

Seremonien starter kl 17 og varer i omtrent halvannen time. Den er åpen for alle. Du bør stille i pent antrekk denne dagen. Menn stiller gjerne i mørk dress og kvinner i kjole, skjørt og bluse eller buksedrakt. Det er også fint å stille i bunad.

Mottakelse etter seremonien

Etter seremonien i Aulaen er det en mottakelse i Domus Bibliotheca. Dette er en uformell mottakelse hvor det serveres tapas og vin. Den varer rundt én time og du kan invitere med deg inntil seks gjester.

Bilder fra doktorkreeringer

Bilder fra kreeringen 15.03.12
Publisert 4. mai 2015 09:21 - Sist endret 24. juni 2019 10:37