English version of this page

Kurs og seminarer

Kurs og seminarer for ph.d.-programmene

Alle ph.d.-programmene har en opplæringsdel. Oversikt over kurs og seminarer, hvilke som er obligatoriske og valgfrie og hvordan opplæringsdelen er organisert, finner du på de ulike programsidene.

Felles kursoversikt

Se felles oversikt over phd-kursene UiO tilbyr. Merk at noen kurs kun finnes på de ulike ph.d-programsidene. Dette gjelder særlig for humanistiske fag og Det juridiske fakultet.

Kontakt oss

Har du spørsmål om doktorgrad ved UiO?

Gå til kontaktinformasjon

Visste du at...

Det er mulig å ta kurs på et annet program enn det du går på.

Bruk programsidene for å se hvilke kurs som tilbys, og kontakt kursansvarlig for å sjekke om du kan få plass.

Husk å sjekke om du kan få kurset godkjent i opplæringsdelen din.