Aktuelle saker

Representanter for byggeprosjektet.
Publisert 27. okt. 2015 15:13

En delegasjon fra byggeprosjektet for UiOs planlagte livsvitenskapsbygg – VEV – besøkte i september Francis Crick Institute i London som får nytt bygg neste år. Delegasjonen fikk se løsninger som bekrefter at UiO er på riktig vei i strukturering av bygget, i tillegg til elementer som bør opp til vurdering i det videre i arbeidet under det pågående forprosjektet.

Livsvitenskapsbygget utenfra.
Publisert 13. okt. 2015 08:19

Hensynet til miljøet har vært sentralt helt fra starten av i arbeidet med å planlegge det nye livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo. Nær nullenergibygg, miljøvennlig transport og ivaretakelse av grønn lunge i nærområdet er sentrale mål for byggeprosjektet.

Publisert 26. aug. 2015 11:49

Universitetet i Oslos største satsing noensinne – UiO:Livsvitenskap – er på vei ut av startblokka. Det vil ta tid å virkelig etablere satsingen, men det er allerede en del aktivitet på gang.